Web Console

ESET PROTECT Web Console je webové rozhranie, ktoré vám umožňuje spravovať bezpečnostné produkty spoločnosti ESET vo vašej sieti z jedného miesta. Poskytuje prehľad stavu klientskych zariadení vo vašej sieti a zároveň umožňuje vzdialené nasadenie bezpečnostných riešení ESET na počítače, ktoré ešte nie sú cez Web Console spravované. Prístup do Web Console je možný prostredníctvom vášho webového prehliadača (pozrite si časť Podporované webové prehliadače). Ak sa rozhodnete sprístupniť webový server z internetu, budete môcť používať ESET PROTECT prakticky z akéhokoľvek miesta a zariadenia.

Web Console používa Apache Tomcat ako HTTP webový server. Ak sa používa Tomcat, ktorý je súčasťou inštalátora alebo virtuálneho zariadenia spoločnosti ESET, pripojenie k Web Console je možné iba prostredníctvom TLS 1.2 a 1.3.


note

Nástroj ESET PROTECT Web Console môžete nainštalovať aj na iný počítač ako ten, na ktorom je nainštalovaný ESET PROTECT Server.

scheme_sever_webconsole_sm