Instalowanie serwera proxy Squid HTTP w systemie Ubuntu Server

W systemie Ubuntu Server można użyć oprogramowania Squid serwera proxy zamiast serwera Apache. W celu zainstalowania oprogramowania Squid w systemie Ubuntu Server (oraz podobnych dystrybucjach systemu Linux opartych na systemie Debian) należy wykonać poniższe czynności:

1.Zainstaluj pakiet Squid3:

sudo apt-get install squid3

2.W pliku konfiguracyjnym oprogramowania Squid /etc/squid3/squid.conf zamień wpis:

#cache_dir ufs /var/spool/squid3 100 16 256

na wpis:

cache_dir ufs /var/spool/squid3 3000 16 256 max-size=200000000

 


note

Można też zmienić łączny rozmiar pamięci podręcznej (w tym przykładzie jest to 3000 MB) oraz liczbę podkatalogów pierwszego poziomu (w tym przykładzie jest to 16) i podkatalogów drugiego poziomu (w tym przykładzie jest to 256) w katalogu pamięci podręcznej.

Parametr max-size definiuje maksymalny rozmiar pliku w pamięci podręcznej (w bajtach).

3.Zatrzymaj usługę squid3.

sudo systemctl stop squid3
sudo squid3 –z

4.Ponownie edytuj plik konfiguracyjny oprogramowania Squid i dodaj element http_access allow all przed elementem http_access deny all, aby zezwolić wszystkim klientom na dostęp do serwera proxy.

5.Uruchom ponownie usługę squid3:

sudo systemctl restart squid3