Wymagania dotyczące programu Microsoft SQL Server

Muszą być spełnione następujące wymagania związane z programem Microsoft SQL Server:

Należy zainstalować obsługiwaną wersję programu Microsoft SQL Server. Podczas instalacji wybierz opcję uwierzytelniania Tryb mieszany.

Jeśli program Microsoft SQL Server jest już zainstalowany, ustaw w opcji uwierzytelnienia Tryb mieszany (Uwierzytelnianie programu SQL Server i Uwierzytelnianie Windows). Aby to zrobić, wykonaj działania opisane w tym artykule bazy wiedzy. Jeśli chcesz logować się do programu Microsoft SQL Server przy użyciu uwierzytelniania systemu Windows, wykonaj czynności opisane w tym artykule z bazy wiedzy.

Zezwól na połączenia TCP/IP z programem SQL Server. Aby to zrobić, wykonaj działania opisane w tym artykule bazy wiedzy, rozpoczynając od części II. Zezwalanie na połączenia TCP/IP z programem SQL Server.


note

Aby można było skonfigurować program Microsoft SQL Server (bazy danych i użytkowników), a także nim zarządzać i administrować, należy pobrać program SQL Server Management Studio (SSMS).

Nie instaluj programu SQL Server na kontrolerze domeny (np. w przypadku korzystania z systemu Windows SBS/Essentials). Zalecamy zainstalowanie programu ESET PROTECT na innym serwerze lub niezaznaczanie komponentu SQL Server Express podczas instalacji (wymaga to uruchomienia bazy danych ESET PROTECT na istniejącym serwerze SQL lub MySQL).