Instalacja kompleksowa w systemie Windows

ESET PROTECT można zainstalować na kilka różnych sposobów. Wybierz typ instalacji, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i środowisku. Najprostszą metodą jest użycie instalatora kompleksowego programu ESET PROTECT. Ta metoda umożliwia zainstalowanie programu ESET PROTECT wraz z jego komponentami na pojedynczym komputerze.

Instalacja poszczególnych składników umożliwia dostosowanie instalacji i instalowanie różnych składników programu ESET PROTECT na różnych komputerach, pod warunkiem że spełnia on wymagania systemowe.

Sposoby instalowania programu ESET PROTECT:

Instalacja kompleksowa pakietu serwera ESET PROTECT, serwera proxy Apache HTTP lub Modułu zarządzania urządzeniami mobilnymi

Instalatory autonomiczne komponentów programu ESET PROTECT (instalacja komponentów)

Niestandardowe scenariusze instalacji:

Instalacja przy użyciu certyfikatów niestandardowych

Instalacja w klastrze trybu failover

Wiele scenariuszy instalacji wymaga zainstalowania różnych komponentów ESET PROTECT na różnych komputerach na potrzeby obsługi architektur sieci, w celu spełnienia wymagań dotyczących wydajności i z innych powodów. Poniższe pakiety instalacyjne są dostępne dla poszczególnych komponentów ESET PROTECT:

Instalacja komponentów podstawowych

Serwer ESET PROTECT

Konsola internetowa ESET PROTECT - Konsolę internetową ESET PROTECT można zainstalować na innym komputerze niż ten, na którym jest zainstalowany serwer ESET PROTECT.

Agent ESET Management (musi być zainstalowany na komputerach klienckich, może być zainstalowany na serwerze ESET PROTECT)

Instalacja komponentów opcjonalnych

RD Sensor

Moduł zarządzania urządzeniami mobilnymi

Serwer proxy Apache HTTP

Narzędzie Mirror Tool

Zobacz także ESET PROTECT instalacja kompleksowa.

Dodatkowe instrukcje dotyczące uaktualniania programu ESMC do najnowszej wersji ESET PROTECT9.1 znajdziesz w procedurach aktualizacji.