Nowe funkcje produktu ESET PROTECT 9.1

Prezentacja produktu

Dodaliśmy nową prezentację produktu, aby ułatwić Ci szybką nawigację po naszym rozwiązaniu i przyspieszyć proces wdrażania. Dowiedz się więcej

Zmiany w nazwach produktów

ESET Enterprise Inspector został przemianowany na ESET Inspect, a ESET Dynamic Threat Defense został przemianowany na ESET LiveGuard Advanced. Więcej informacji można znaleźć w tym artykule.

Ulepszone ponowne uruchamianie

W najnowszej wersji ESET Endpoint Security dla systemu Windows (9.1) przerobiliśmy restarty i wprowadziliśmy nowe opcje. Możesz teraz skonfigurować ponowne uruchamianie w taki sposób, aby użytkownicy końcowi mogli je odłożyć. Dowiedz się więcej

Łatwiejsze wdrażanie

Przerobiliśmy kreator tworzenia instalatora, aby był bardziej intuicyjny. W zadaniu Instalacja oprogramowania można teraz użyć specjalnego parametru „najnowszy”. który zapewnia, że utworzony instalator zawsze instaluje najnowszą wersję produktu po uruchomieniu. Dowiedz się więcej

Natywna obsługa ARM dla systemu macOS

Wraz z najnowszą wersją ESET Management Agent i ESET Endpoint Antivirus dla systemu macOS (v7) wprowadzamy natywną obsługę architektury ARM. Dowiedz się więcej

Obsługa aplikacji do uwierzytelniania dwuskładnikowego innych firm

Dodaliśmy obsługę aplikacji do uwierzytelniania dwuskładnikowego innych firm, które obsługują wymagany protokół TOTP, takich jak Google Authenticator, Microsoft Authenticator i Authy. Dowiedz się więcej

Filtry zaawansowane

Przedstawiamy nową koncepcję filtrowania danych, która ułatwi Ci filtrowanie odpowiednich urządzeń w większych środowiskach, ale nie tylko tam. Zawsze będziesz mieć statystyczny ogląd na liczbę urządzeń z określonymi atrybutami w swojej sieci i będziesz wiedzieć, ile wyników uzyskasz, zanim klikniesz filtr. Możesz teraz wypróbować nowe opcje filtrowania w sekcji Komputery. Dowiedz się więcej

Lepsza komunikacja automatycznych aktualizacji

Dodaliśmy nową niebieską sekcję do stanu wersji składnika na pulpicie nawigacyjnym Przegląd stanu, aby ułatwić identyfikację punktów końcowych z włączonymi automatycznymi aktualizacjami, które czekają na aktualizacje, ale mogą być również aktualizowane ręcznie z wyprzedzeniem. Dowiedz się więcej

Lista nieaktualnych komponentów

ESET PROTECT wykrywa teraz nieaktualne komponenty, wyświetla administratorowi konsoli listę nieaktualnych komponentów oraz instrukcje dotyczące ich uaktualniania. Dowiedz się więcej

Kontrola dostępu do stron internetowych dla MDM

Przenosimy funkcje kontroli dostępu do stron internetowych z Cloud MDM do wariantu lokalnego. Administrator może ograniczyć pracownikom dostęp do różnych kategorii treści lub konkretnych linków internetowych.

Inne ulepszenia i zmiany użyteczności

Więcej szczegółów można znaleźć w dzienniku zmian.