Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Instalacja narzędzia RD Sensor — Windows

Wymagania wstępne

WinPcap — należy użyć najnowszej wersji programu WinPcap (co najmniej wersji 4.1.0)

Sieć powinna być poprawnie skonfigurowana (odpowiednie porty otwarte, komunikacja przychodząca nie jest blokowana przez zaporę sieciową itp.)

Serwer ESET PROTECT jest osiągalny

Agent ESET Management musi być zainstalowany na komputerze lokalnym, aby wszystkie funkcje programu były w pełni obsługiwane.

Plik dziennika Rogue Detection Sensor można znaleźć tutaj: C:\ProgramData\ESET\Rouge Detection Sensor\Logs\

Instalacja

Aby zainstalować komponent narzędzia RD Sensor w systemie Windows, należy wykonać poniższe czynności:


important

Upewnij się, że spełnione są wszystkie wymagania wstępne dotyczące instalacji wskazane powyżej.

1.Przejdź do sekcji pobierania programu ESET PROTECT w celu pobrania instalatora autonomicznego tego komponentu programu ESET PROTECT (rdsensor_x86.msi lub rdsensor_x64.msi).

2.Aby rozpocząć instalację, dwukrotnie kliknij plik instalacyjny narzędzia RD Sensor.

3.Zaakceptuj umowę EULA i kliknij przycisk Dalej.

4.Jeśli nie zgadzasz się na przesyłanie firmie ESET raportów o awariach i anonimowych danych telemetrycznych (takich jak rodzaj i wersja systemu operacyjnego, wersja produktu ESET i inne informacje dotyczące konkretnego produktu), usuń zaznaczenie pola wyboru Weź udział w programie ulepszania produktu. W przypadku niezaznaczenia tego pola wyboru dane telemetryczne i raporty o awariach będą przesyłane firmie ESET.

5.Wybierz lokalizację instalacji narzędzia RD Sensor i kliknij przycisk Dalej > Instaluj.


important

Jeśli istnieje wiele segmentów sieci, Rogue Detection Sensor musi być zainstalowany osobno w każdym segmencie sieci, aby uzyskać pełną listę wszystkich urządzeń w całej sieci.