Wdrożenie dla 10 000 klientów

Poniżej znajdziesz wyniki wydajności dla środowiska wirtualnego z 10 000 klientów działającego przez jeden rok.

Konfiguracja serwera hiperwizora

Komponent

Wartość

VMware

ESXi 6.7 aktualizacja 2 lub nowsza (maszyna wirtualna w wersji 15)

Hiperwizor

VMware ESXi, 6.7.0

Procesory logiczne

112

Typ procesora

Intel(R) Xeon(R) Platinum 8176 CPU @ 2.10GHz


important

Test przebiegał na dedykowanych maszynach

Baza danych i ESET PROTECT są uruchomione na oddzielnych maszynach wirtualnych z identycznymi konfiguracjami sprzętowymi.

Oprogramowanie używane na maszynach wirtualnych

ESET PROTECT:

System operacyjny: Microsoft Windows Server 2016 Standard (64-bit)

 
Baza danych:

Database server: Microsoft SQL Server 2017 (RTM) Standard Edition (64-bit)

System operacyjny: Microsoft Windows Server 2016 Standard (64-bit)

Opis środowiska ESET PROTECT

10 000 łączących się klientów

Około 2000 grup dynamicznych i 2000 szablonów dla grup dynamicznych

Około 255 grup statycznych

20 użytkowników

15-minutowy interwał połączenia dla agentów ESET Management

Po działaniu środowiska przez rok rozmiar bazy danych wynosi 15 GB

 

Liczba procesorów

RAM (GB)

Wydajność

8

64

Wysokie

4

32

Normalny

2

16

Niskie

2

8

Bardzo niski
(niezalecane)