Ručna nadogradnja Apache HTTP proxyja (Windows)

Pratite upute u nastavku da biste nadogradili Apache HTTP Proxy na najnoviju verziju.

1.Napravite sigurnosnu kopiju sljedećih datoteka:

C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx]\conf\httpd.conf

C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx]\bin\password.file

C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx]\bin\group.file

2.Zaustavite servis ApacheHTTPproxy tako da otvorite administracijski naredbeni redak i pokrenete sljedeću naredbu:

sc stop ApacheHttpProxy

3.Preuzmite instalacijski program za Apache HTTP Proxy s ESET-ove stranice za preuzimanje i raspakirajte njegov sadržaj u C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx]\. Tijekom izvoza prebriše postojeće datoteke.

4.Idite na C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx]\conf, desnom tipkom miša kliknite httpd.conf u kontekstnom izborniku i odaberite Otvori programom > Blok za pisanje.

5.Dodajte sljedeći kôd na kraju datoteke httpd.conf:

ServerRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx]"
DocumentRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx]\htdocs"
<Directory "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx]\htdocs">
 Options Indexes FollowSymLinks
 AllowOverride None
 Require all granted
</Directory>
CacheRoot "C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx]\cache"

6.Ako ste postavili korisničko ime / lozinku za pristup servisu Apache HTTP proxy (tema Instalacija Apache HTTP proxyja), zamijenite sljedeći blok koda:

<Proxy *>
 Deny from all
</Proxy>

ovime (nalazi se u sigurnosnoj kopiji datoteke httpd.conf koju ste napravili u 1. koraku):

<Proxy *>
 AuthType Basic
 AuthName "Password Required"
 AuthUserFile password.file
 AuthGroupFile group.file
 Require group usergroup
 Order deny,allow
 Deny from all
 Allow from all
</Proxy>


important

Ako su u prethodnoj instalaciji Apache HTTP proxyja napravljene druge prilagodbe datoteke httpd.conf, kopirajte preinake konfiguracije iz sigurnosne kopije datoteke httpd.conf u novu (nadograđenu) datoteku httpd.conf.

7.Spremite promjene i pokrenite servis ApacheHttpProxy pokretanjem sljedeće naredbe u administracijskom naredbenom retku:

sc start ApacheHttpProxy

8.Nadogradite verziju u opisu servisa.

sc description ApacheHttpProxy "Apache/2.4.43"

9.Provjerite vezu s Apache HTTP proxyjem tako da pristupite sljedećoj URL adresi u pregledniku:

http://[IP address]:3128/index.html

Pogledajte Dnevnici servisa Apache HTTP proxy ako se susretnete s poteškoćama.