ESET PROTECT API

ESET PROTECTServerApi (ServerApi.dll) sučelje je za programiranje aplikacija; skup funkcija i alata za izradu prilagođenih softverskih aplikacija koje zadovoljavaju vaše potrebe i specifikacije. Uz ServerApi vaša vam aplikacija može pružiti prilagođeno sučelje, funkcionalnost i operacije koje biste inače izvršavali putem ESET PROTECT web-konzole, kao što je upravljanje programom ESET PROTECT, generiranje i primanje izvješća itd.

Više informacija i primjera u jeziku C te popis dostupnih JSON poruka potražite u sljedećem odjeljku pomoći na mreži:

ESET PROTECT 9 API