Kdy se vyplatí používat Mirror Tool

Pokud provozujete offline prostředí zcela odříznuté od internetu, jediné řešení pro distribuci aktualizací detekčního jádra a programových modulů představuje Mirror Tool (dostupný Windows a Linux). Tento nástroj při každém dotazu na aktualizační servery stáhne všechny dostupné (level i nano) aktualizace.


note

Postup pro nastavení Mirror Tool chainingu (konfiguraci Mirror Toolu tak, aby stahoval aktualizace z jiného Mirror Toolu), naleznete v Databázi znalostí.

To je zásadní rozdíl oproti Apache HTTP Proxy, který do cache ukládá pouze chybějící aktualizace, které si klienti vyžádali (například nano 3). Mirror Tool stahuje všechny level i nano aktualizace bez ohledu na to, zda je produkty v síti vyžadují.


note

Prostřednictvím Mirror Toolu nejsou dostupné streamované aktualizace. Pokud je to možné, doporučujeme pro stahování aktualizací využít HTTP Proxy. To platí i v případě, kdy je počítač offline, ale má přístup k jinému, který je připojen k internetu, a může na něm běžet HTTP Proxy pro cachování aktualizací.

Na stejném vzorku počítačů (1000), jako v předchozí kapitole, jsme otestovali efektivitu Mirror Toolu. Za měsíc bylo z internetu staženo 5500 MB dat. Množství stažených dat se zvyšujícím množstvím počítačů již dále nerostlo. Pokud bychom se bavili o online síti, stále se jedná o výraznou úsporu v množství stažených dat z internetu, ale Mirror Tool nedosahuje efektivity HTTP Proxy.

Počet stanic

25

36

50

100

500

1.000

Přímá konektivita do internetu (MB/měsíc)

375

900

1.250

2.500

12.500

25000

Mirror Tool (MB/měsíc)

5500

5.500

5.500

5.500

5.500

5.500


note

V sítích nad 1000 počítačů již neroste množství stažených dat z internetu přímo úměrně se zvyšujícím se počtem stanic.