Aktualizace Apache HTTP Proxy prostřednictvím all-in-one instalačního balíčku na Windows

Pokud máte stažený ESET PROTECT all-in-one instalační balíček, můžete jej využít k aktualizaci Apache HTTP Proxy. Pokud instalační balíček nemáte, využijte postup pro ruční aktualizaci Apache HTTP.

1.Zazálohujte si následující soubory:

C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx]\conf\httpd.conf

C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx]\bin\password.file

C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx]\bin\group.file

2.Spusťte all-in-one instalační balíček kliknutím na soubor setup.exe a na úvodní obrazovce klikněte na tlačítko Další.

3.Vyberte možnost Aktualizovat všechny komponenty a klikněte na tlačítko Další.

package_installation_upgrade

4.Přečtěte si a odsouhlaste licenční ujednání s koncovým uživatelem. Pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

5.Zkontrolujte seznam ESET PROTECT komponent, které se aktualizují, a klikněte na tlačítko Další.

package_installation_components_to_upgrade

6.V sekci Kontrola předpokladů se ujistěte, že splňujete všechny požadavky pro instalaci.

7.Pro zahájení aktualizace ESET PROTECT klikněte na tlačítko Aktualizovat. V závislosti na systému a konfiguraci sítě může instalace chvíli trvat.

8.Po dokončení instalace klikněte na tlačítko Dokončit.


important

All-in-one instalační balíček přepíše konfigurační soubor httpd.conf a originál uloží do souboru httpd.conf.old. Pro zachování vlastní konfigurace Apache HTTP Proxy proveďte zálohu konfigurace a následně ji obnovte.

9.Funkčnost Apache HTTP Proxy ověřte zadáním níže uvedené adresy do webového prohlížeče:

http://[IP address]:3128/index.html

Řešení problémů

Při řešení potíží s komponentou Apache HTTP Proxy se podívejte do protokolů Apache HTTP Proxy.

Pokud jste v souboru httpd.conf prováděli v předchozí instalaci Apache HTTP Proxy další změny, postupujte níže uvedených kroků:

1.Zastavte službu ApacheHttpProxy, například do příkazového řádku s administrátorským oprávněním zadejte příkaz:

sc stop ApacheHttpProxy

2.Pokud jste měli přístup k Apache HTTP Proxy zaheslován (podle kroků v kapitole Instalace Apache HTTP Proxy), nahraďte níže uvedený kus kódu:

<Proxy *>
 Deny from all
</Proxy>

kódem z vámi zazálohovaného souboru httpd.conf):

<Proxy *>
 AuthType Basic
 AuthName "Password Required"
 AuthUserFile password.file
 AuthGroupFile group.file
 Require group usergroup
 Order deny,allow
 Deny from all
 Allow from all
</Proxy>

3.Pokud jste prováděli další změny v souboru httpd.conf prováděli v předchozí instalaci Apache HTTP Proxy další změny, zkopírujte tyto změny ze souboru httpd.conf.old (případně httpd.conf zálohovaného v kroku 1) do nového (aktualizovaného) souboru httpd.conf.

4.Uložte změny a spusťte službu ApacheHttpProxy, například do příkazového řádku s administrátorským oprávněním zadejte příkaz:

sc start ApacheHttpProxy