macOS – odinstalace ESET Management Agenta a bezpečnostního produktu ESET

Lokální nebo vzdálená odinstalace ESET Management Agenta a bezpečnostního produktu ESET prostřednictvím ESET PROTECT

Více informací týkající se lokální odinstalace ESET Management Agenta a bezpečnostního produktu ESET naleznete v naší Databázi znalostí.


important

Pokud chcete ze zařízení kompletně odinstalovat produkt ESET Endpoint, udělejte to dříve, než odinstalujtete ESET Management Agenta

Lokální odinstalace ESET Management Agenta

1.Otevřete si nové okno Finderu.

2.V levé části okna klikněte na Aplikace, stiskněte klávesu CTRL a klikněte na položku ESET Management Agent. Následně z kontextového menu vyberte možnost Zobrazit obsah balíčku.

3.Přejděte do složky Contents > Skripts a dvojklikem na Uninstaller.command spusťte odinstalaci.

4.Zadejte heslo administrátora a potvrďte stisknutím klávesy Enter.

5.Po dokončení odinstalace ESET Management Agenta se zobrazí hláška Process completed.

Lokální odinstalace ESET Management Agenta prostřednictvím terminálu

1.Otevřete si Finder > Applications > Utilities > Terminal.

2.Zadejte níže uvedený příkaz a potvrďte jej klávesou Enter:

sudo /Applications/ESET\ Management\ Agent.app/Contents/Scripts/Uninstall.command ; exit;

3.Zadejte heslo administrátora a potvrďte stisknutím klávesy Enter.

4.Po dokončení odinstalace ESET Management Agenta se zobrazí hláška Process completed.

Vzdálená odinstalace ESET Management Agenta prostřednictvím ESET PROTECT

V hlavním menu na záložce Počítače klikněte na cílové macOS zařízení a z kontextového menu vyberte možnost Odstranit. Tím odinstalujete ESET Management Agenta a odstraníte zařízení ze správy.

Více informací naleznete v kapitole Odinstalace ESET Management agenta a řešení problémů.

Lokální odinstalace bezpečnostního produktu ESET

1.Otevřete si nové okno Finderu.

2.V levé části okna klikněte na Aplikace, stiskněte klávesu CTRL a klikněte na položku ESET Endpoint Security nebo ESET Endpoint Antivirus. Následně z kontextového menu vyberte možnost Zobrazit obsah balíčku.

3.Přejděte do složky Contents > Helpers a dvojklikem na Uninstaller.app spusťte odinstalaci.

4.Klikněte na tlačítko Odinstalovat.

5.Zadejte heslo administrátora a potvrďte stisknutím klávesy OK.

6.Po dokončení odinstalace ESET Endpoint Security nebo ESET Endpoint Antivirus se zobrazí hláška Uninstall Succeeded. Klikněte na tlačítko Zavřít.

Lokální odinstalace bezpečnostního produktu ESET prostřednictvím terminálu

1.Otevřete si Finder > Applications > Utilities > Terminal.

2.Zadejte níže uvedený příkaz a potvrďte jej klávesou Enter:

Pro odinstalování ESET Endpoint Antivirus:

sudo /Applications/ESET\ Endpoint\ Antivirus.app/Contents/Helpers/Uninstaller.app/Contents/Scripts/uninstall.sh

Pro odinstalování ESET Endpoint Security:

sudo /Applications/ESET\ Endpoint\ Security.app/Contents/Helpers/Uninstaller.app/Contents/Scripts/uninstall.sh

3.Zadejte heslo administrátora a potvrďte stisknutím klávesy Enter.

4.Po dokončení odinstalace bezpečnostního produktu ESET zobrazí hláška Process completed.

Vzdálená odinstalace bezpečnostního produktu ESET prostřednictvím ESET PROTECT

Pro odinstalaci bezpečnostního produktu ESET prostřednictvím ESET Management (ESET PROTECT Agenta) využijte jeden z níže uvedených postupů:

V hlavním menu na záložce Počítače klikněte na cílové macOS zařízení a z kontextového menu vyberte možnost Detaily. V zobrazeném dialogovém okně přejděte do sekce Instalované aplikace, v seznamu vyberte ESET Endpoint Security nebo ESET Endpoint Antivirus a klikněte na tlačítko Odinstalovat.

Použijte klientskou úlohu na odinstalaci aplikace.