Řešení problémů

ESET PROTECT je komplexní produkt, který je založen na mnoha součástech třetích stran a je dostupných pro několik platforem. To samo o sobě představuje potenciál, že se setkáte s problémem, který bude nutné vyřešit.

V této dokumentaci jsou popsány nejčastější příčiny chyb souvisejících s ESET PROTECT a jejich řešení. Přímo chybám, se kterými se můžete potkat v průběhu nasazení ESET PROTECT, se věnujeme v kapitole Nejčastější instalační problémy. Další informace naleznete v Databázi znalostí v článku Známé problémy firemních produktů ESET.

Nepodařilo se vám identifikovat příčinu problému?

Každá komponenta ESET PROTECT zapisuje informace o svém běhu do samostatného protokolu. V případě potřeby je možné úroveň protokolování zvýšit a získat tak podrobnější informace z běhu komponenty. Ve většině případů indicii k řešení objevíte právě v protokolech.

Úroveň protokolování jednotlivých komponent nastavíte prostřednictvím politiky, kdy v konfigurační šabloně přejděte do sekce Rozšířená nastavení > Protokolování > Zaznamenávat protokoly od úrovně – v této části nastavíte úroveň, od které se mají události zaznamenávat do protokolů. Pokud vyberte možnost Trace, do protokolu se zapíší veškeré informace. Vybráním možnosti Fatal se do protokolu zapíší nejkritičtější informace.

oPolitika pro ESET Management – politiku následně aplikujte na zařízení, na kterém řešíte problém. Pro aktivaci diagnostického protokolování ESET Management Agenta vytvořte ve složce se souborem trace.log prázdný soubor traceAll (bez přípony) a restartujte počítač (aby došlo k restartování služby ESET Management Agenta).

oNastavení ESET PROTECT serveru

oESET Mobile Device Connector – politiku následně aplikujte na zařízení, na kterém řešíte problém. Dále se podívejte do kapitoly MDM: řešení problémů.

Při řešení potíží můžete využít ESET Bezpečnostní fórum a konzultovat svůj problém s ESET komunitou.

Při kontaktování technické podpory přiložte rovnou protokoly. Sesbírat je můžete pohodlně pomocí nástroje ESET Log Collector, případně diagnostickým nástrojem. Přiložením protokolů již při prvním kontaktování technické podpory výrazné zkrátíte řešení svého požadavku.