Instalace Squid HTTP Proxy na Ubuntu Server

Na Ubuntu Server můžete místo Apache HTTP Proxy použít Squid proxy. Pro nainstalování Squidu na Ubuntu Server a další distribuce založené na Debianu postupujte podle následujících kroků:

1.Nainstalujte balíček Squid3:

sudo apt-get install squid3

2.Otevřete konfigurační soubor /etc/squid3/squid.conf a nahraďte:

#cache_dir ufs /var/spool/squid3 100 16 256

tímto:

cache_dir ufs /var/spool/squid3 3000 16 256 max-size=200000000

 


note

Rovněž můžete ovlivnit velikost cache (v příkladu je použito 3000 MB) a počet složek v první i druhé úrovni (16, resp. 256).

Parametr max-size definuje maximální velikost souboru cache v bajtech.

3.Zastavte službu squid3.

sudo systemctl stop squid3
sudo squid3 –z

4.Znovu otevřete konfigurační soubor a přidejte http_access allow all před http_access deny all pro povolení přístupu všem klientům k proxy.

5.Restartujte službu squid3:

sudo systemctl restart squid3