Instalace Apache HTTP Proxy na Windows a aktivace cache

K čemu slouží Apache HTTP Proxy

Apache HTTP Proxy může zastat mnoho rolí:

Funkce

Proxy řešení, které zajistí tuto funkci

Ukládání stahovaných dat do cache

Apache HTTP Proxy nebo jiná proxy služba

Ukládání výsledků z ESET LiveGuard Advanced do cache

Pouze nakonfigurovaný Apache HTTP Proxy

Replikace ESET Management Agentů na ESET PROTECT Server

Apache HTTP Proxy nebo jiná proxy služba


important

Pokud již Apache HTTP Proxy máte nainstalován a chcete jej aktualizovat, přejděte do kapitoly Aktualizace Apache HTTP Proxy.

Cache Apache HTTP Proxy

Apache HTTP Proxy do cache dokáže ukládat:

Aktualizace modulů,

Instalační balíčky stahované z repozitáře,

Aktualizace programových komponent.

A distribuovat je klientům ve vaší síti. Minimalizuje množství dat stažených z internetu.


note

Jako alternativu k Apache HTTP Proxy můžete použít Squid.

Apache HTTP Proxy můžete na Windows nainstalovat dvěma způsoby:

Instalace prostřednictvím all-in-one instalačního balíčku

Instalace prostřednictvím samostatného balíčku

Instalace prostřednictvím samostatného balíčku

1.Instalační balíčky ESET PROTECT pro individuální instalaci si stáhněte z webových stránek společnosti ESET ze sekce ESET PROTECT. (apachehttp.zip).

2.Stažený archiv ApacheHttp.zip rozbalte do složky C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx]


note

Pokud chcete Apache HTTP Proxy nainstalovat na jinou jednotku, případně do jiného umístění ukládat cache, je nutné provést odpovídající změny v souboru httpd.conf, který naleznete ve složce Apache HTTP Proxy\conf, a nahradit C:\Program Files\ platnou cestou. Pokud například rozbalíte archiv ApacheHttp.zip do složky D:\Apache Http Proxy, cestu C:\Program Files\ nahraďte D:\Apache Http Proxy.

3.Otevřete příkazový řádek s administrátora a přejděte do složky C:\Program Files\Apache HTTP Proxy 2.[x.xx]\bin

4.Spusťte následující příkaz:

httpd.exe -k install -n ApacheHttpProxy

5.Spusťte službu ApacheHttpProxy pomocí příkazu:

sc start ApacheHttpProxy

6.Ověřte, zda služba ApacheHttpProxy běží (například pomocí services.msc konzole). Standardně je služba nakonfigurována tak, aby se spouštěla automaticky.

Po dokončení instalace nakonfigurujte Apache HTTP Proxy dle svých požadavků.