Diagnostický nástroj

Diagnostický nástroj je součástí všech komponent ESET PROTECT. Používá se pro sesbírá diagnostických dat, které technické podpoře ESET pomohou vyřešit případné problémy s komponenty infrastruktury. Po spuštění diagnostického nástroje vyberte složku, do které chcete data uložit a vyberte data, které chcete sesbírat (viz níže uvedený seznam akcí).

Umístění diagnostického nástroje

Windows

Složka: C:\Program Files\ESET\RemoteAdministrator\<product>\Diagnostic.exe

Linux

Ve složce /opt/eset/RemoteAdministrator/<product>/ naleznete spustitelný soubor Diagnostic<product> (například DiagnosticServer, DiagnosticAgent)

Použití na Linuxu

Spusťte diagnostický nástroj v terminálu pod uživatelem root a postupujte podle kroků na obrazovce.

Použití na Windows

1.V závislosti na prostředí spusťte nástroj přímo poklepáním na soubor nebo z příkazového řádku.

2.Zadejte cestu, do které chcete protokoly uložit (například jako na obrázku "logs") a potvrďte klávesou Enter.

3.Zadejte informace, které chcete sesbírat (například jako na obrázku 1 trace status 3). Bližší popis jednotlivých akcí naleznete na konci této kapitoly.

diagnostic

4.Po dokončení se ve složce, ze které jste nástroj spustili, vytvořila složka (v našem případě logs). V této složce se nachází .zip archiv se všemi sesbíranými soubory.

diagnostic_logs

Akce

ActionEraLogs – vytvoří novou složku a uloží do ní všechny protokoly. Pro sesbírání pouze konkrétního typu protokolu použijte odpovídající přepínač (trace, status, …)

ActionGetDumps – vytvoří novou složku. Uloží do ní výpis (dump) procesu, který se vygeneroval při výskytu problému/pádu aplikace. Při výskytu závažného problému vytvoří výpis procesu přímo operační systém. Soubory s příponou .dmp se ve Windows ukládají do složky %temp%, na Linuxu do složky /tmp/.


note

Během získávání těchto dat musí služba dané komponenty (Agent, Server, RD Sensor) běžet.

ActionGeneralApplicationInformation – vytvoří novou složku GeneralApplicationInformation se souborem GeneralApplicationInformation.txt. Tento soubor obsahuje informace o aktuálně nainstalovaném produktu ESET.

ActionConfiguration – vytvoří složku s konfiguračním souborem storage.lua.