Migrace ESET PROTECT databáze

Pokud potřebujete ESET PROTECT databázi přemigrovat na jinou SQL instanci (postup je platný rovněž při přechodu na jinou verzi SQL serveru anebo přechod na SQL server běžící na jiném počítači, postupujte podle následujících kroků:

Proces migrace SQL serveru

Postup migrace pro MySQL Server