Připojení ESET PROTECT Serveru nebo MDM k databázi

Podle níže uvedených kroků můžete změnit/opravit parametry pro připojení do databáze ESET PROTECT Serveru/MDM.

1.Zastavte službu ESET PROTECT Server/MDM.

2.V textovém editoru si otevřete soubor startupconfiguration.ini.

Windows:

Server:

%PROGRAMDATA%\ESET\RemoteAdministrator\Server\EraServerApplicationData\Configuration\startupconfiguration.ini

MDMCore:

%PROGRAMDATA%\ESET\RemoteAdministrator\MDMCore\EraServerApplicationData\Configuration\startupconfiguration.ini

Linux:

Server:

/etc/opt/eset/RemoteAdministrator/Server/StartupConfiguration.ini

MDMCore:

/etc/opt/eset/RemoteAdministrator/MDMCore/startupconfiguration.ini

3.V souboru startupconfiguration.ini změňte connection string pro připojení do databáze ESET PROTECT Server/MDM.

oZadejte adresu a port nového databázového serveru.

oZadejte název nového uživatele a heslo, který má přístup ESET PROTECT databázi.

Výsledek by měl vypadat takto:

MS SQL:

DatabaseType=MSSQLOdbc

DatabaseConnectionString=Driver=SQL Server;Server=TARGETHOST,1433;Uid=TARGETLOGIN;Pwd={TARGETPASSWD};CharSet=utf8;Database=TARGETDBNAME;

MySQL:

DatabaseType=MySqlOdbc
DatabaseConnectionString=Driver=MySQL ODBC 5.3 Unicode Driver;Server=TARGETHOST;Port=3306;User=TARGETLOGIN;
Password={TARGETPASSWD};CharSet=utf8;Database=TARGETDBNAME;


note

Ve výše uvedené konfiguraci vždy nahraďte:

TARGETHOST adresou cílového databázového serveru,

TARGETDBNAME názvem cílové ESET PROTECT databáze,

TARGETLOGIN uživatelem, který bude mít na cílovém databázovém serveru přístup k ESET PROTECT databázi,

TARGETPASSWD heslem uživatele, který bude mít na cílovém databázovém serveru přístup k ESET PROTECT databázi.

4.Spusťte službu ESET PROTECT Server, případně MDM, a ujistěte se, že běží správně.