Klientská úloha pro aktualizaci ESET PROTECT komponent

Před zahájením aktualizace

Pro aktualizaci vaší ESET PROTECT infrastruktury doporučujeme využít klientskou úlohu pro Aktualizaci součástí ESET PROTECT, kterou spustíte přímo z ESET PROTECT Web Console. Před aktualizací si důkladně přečtěte informace uvedené v této kapitole.


warning

Pokud aktualizace ESET PROTECT Serveru nebo Web Console selže, nebude možné se vzdáleně do konzole přihlásit. Při aktualizaci doporučujeme mít fyzický přístup k serveru, na kterém běží PRODUCT Server/PRODUCT Web Console. Pokud nemůžete zajistit fyzický přístup k serveru, ujistěte se, že jste na server vzdáleně připojeni pod účtem s administrátorským oprávněním. Před zahájením aktualizace doporučujeme provést zálohu databáze (ESET PROTECT Serveru, resp. Mobile Device Connector). Pro zálohování Virtual Appliance použijte snapshot nebo si vytvořte klon virtuálního počítače.

Aktualizujete ESMC virtuální appliance?

arrow_down_business ESET PROTECT Server instalovaný na failover clusteru

arrow_down_business Důležité informace před aktualizací Apache HTTP Proxy na Microsoft Windows

arrow_down_business Důležité informace před aktualizací Apache HTTP Proxy na virtuální appliance

 


important

Tuto úlohu pro aktualizaci na ESET PROTECT 9.1 můžete použít pouze v případě, kdy provozujete ESMC alespoň ve verzi 7.2.

ESET PROTECT9 vás automaticky upozorní na dostupnost nové verze ESET PROTECT serveru.

Před zahájením aktualizace si zazálohujte následující data:

Všechny certifikáty a certifikační autority

Ze starého ESET PROTECT Serveru exportujte veřejné klíče certifikačních autorit do .der souborů a uložte je na externí úložiště.

Exportujte klientské certifikáty (ESET Management Agenta, ESET PROTECT Serveru) včetně privátního klíče do .pfx souboru a uložte je na externí úložiště.

Zazálohujte ESMC/ESET PROTECT databázi. Pokud používáte nepodporovaný databázový server (MySQL 5.5 nebo MS SQL 2008/2012), před zahájením aktualizace ESET PROTECT Serveru nejprve aktualizujte databázový server na některou z podporovaných verzí.

 

Před zahájením aktualizace na ESET PROTECT 9.1 se ujistěte, že používáte podporovaný operační systém.

Pro aktualizaci bezpečnostního produktu ESET použijte klientskou úlohu na instalaci aplikace, kdy dojde ke spuštění novějšího instalačního balíčku a přeinstalování koncového produktu na novou verzi.

Doporučený postup aktualizace

1.Aktualizujte ESET PROTECT server – jako cílový počítač klientské úlohy pro aktualizaci součástí ESET PROTECT vyberte zařízení, na kterém máte nainstalován ESET PROTECT server.

2.Vyberte si několik klientů (ideálně zástupce z od každého OS / architektury) a spusťte na nich úlohu pro aktualizaci součástí ESET PROTECT.

Pro snížení zatížení sítě doporučujeme využít k distribuci aktualizací Apache HTTP Proxy nebo jinou transparentní proxy s aktivní cache. Při jejím použití se instalační balíček z internetu stáhne pro každou platformu pouze jednou. Následně již bude distribuován právě z cache v rámci vaší lokální sítě.

3.Pokud se vám stanice po aktualizování ESET Management Agentů korektně připojují k ESET PROTECT serveru, aktualizujte zbývající část infrastruktury.


note

Pro aktualizaci ESET Management Agentů na všech spravovaných počítačích vyberte jako cíl klientské úlohy pro aktualizaci součástí ESET PROTECT nejnadřazenější statickou skupinu Všechna zařízení. Na stanicích, kde je již nainstalována nejnovější verze ESET Management Agenta, se úloha nespustí.

ESET PROTECT 9.1 podporuje automatickou aktualizaci ESET Management Agentů nainstalovaných na spravovaných zařízeních.

Automaticky aktualizované součásti:

ESET PROTECT Server

ESET Management Agent

ESET PROTECT Web Console – možné pouze v případě, kdy jste Apache Tomcat nainstalovali do výchozí složky (platí pro Windows, Linux i ESET PROTECT virtuální appliance. Příklad /var/lib/tomcat8/webapps/, /var/lib/tomcat7/webapps/, /var/lib/tomcat/webapps/).


warning

Dopady aktualizace webové konzole

oV průběhu aktualizace ESET PROTECT Web Console prostřednictvím úlohy pro aktualizaci komponent nedojde k aktualizaci Apache Tomcat.

oAktualizace ESET PROTECT Web Console se nezdaří, pokud jste Apache Tomcat nainstalovali do vlastního umístění.

oWeb Console není možné automaticky aktualizovat prostřednictvím all-in-one instalačního balíčku nebo klientské úlohy na aktualizaci součástí ESET PROTECT, pokud jste nainstalovali vlastní verzi Apache Tomcat (ručně nainstalovali službu Tomcat).

ESET PROTECT Mobile Device Connector

Komponenty, které je nutné aktualizovat ručně:

ESET komponenty

ESET Rogue Detection Sensor – použijte klientskou úlohu na instalaci aplikace. Alternativně aktualizaci proveďte nainstalováním novější verze přes stávající (viz postup pro Windows nebo Linux). Pokud jste instalovali RD Sensor společně se starší verzí ESMC 7.2, není nutné provádět jeho aktualizaci. Od té doby jsme nevydali novější verzi.

Komponenty třetích stran

Kromě komponent vyvinutých společností ESET využívá ESET PROTECT také komponenty třetích stran. Tyto komponenty se mohou v čase stát zastaralými může být nutné je ručně aktualizovat.

Přehled zastaralých komponent třetích stran si zobrazíte v ESET PROTECT Web Console po kliknutí na menu Rychlé odkazy a vybrání možnosti Zastaralé komponenty.

Z ESET PROTECT Virtuální appliance se nereportují zastaralé komponenty třetích stran.

Verze starší než níže uvedené reportuje ESET PROTECT jako zastaralé:

Komponenty třetích stran:

Verze:

Microsoft SQL Server

2019 (sestavení 15.0.4223.0)1

MySQL

8.0.0.0

Operační systém2

Windows Server 2016

Apache Tomcat

9.0.62

Java

17.0

1 Zjistěte, jakou verzi a edici SQL databázového serveru používáte a nainstalujte si poslední kumulativní aktualizace.

2 ESET PROTECT nereportuje zastaralý operační systém Linux.

Pro jejich aktualizaci postupujte podle následujících instrukcí:

Databázový server

Operační systém

Apache Tomcat

Java Runtime Environment (JRE)

Apache HTTP Proxy

Řešení problémů

Na počítači, na kterém provádíte aktualizaci, se ujistěte, že máte přístup k ESET/ESET PROTECT repozitáři.

Opětovné spuštění úlohy pro aktualizaci ESET PROTECT selže, pokud již byla alespoň jedna komponenta aktualizována na novější verzi.

Pokud úloha z neznámého důvodu selže, aktualizujte komponenty ručně. V závislosti na platformě si vyberte postup pro Windows nebo Linux.

Další indicie vedoucí k vyřešení neúspěšné aktualizace naleznete v kapitole zaměřené na řešení problémů.