Hardvér a škálovateľnosť infraštruktúry

Počítač, na ktorom je prevádzkovaný ESET PROTECT Server, by mal spĺňať hardvérové odporúčania uvedené v tabuľke nižšie.

Počet klientov

ESET PROTECT Server + SQL databázový server

Počet jadier

Frekvencia procesora (GHz)

RAM (GB)

Disková jednotka1

IOPS disku2

Do 1 000

4

2.1

4

Jedna

500

5 000

8

2.1

8

1 000

10 000 3

4

2.1

16

Samostatná

2 000

20 000

4

2.1

16

4.000

50 000

8

2.1

32

10 000

100 000

16

2.1

64+

20 000

1 Jedna/samostatná disková jednotka – ak máte viac ako 10 000 klientov, odporúčame vám nainštalovať databázu na samostatný disk.

2 IOPS (celkový počet I/O operácií za sekundu)

Odporúčame mať približne 0,2 IOPS na pripojeného klienta, avšak nie menej ako 500.

Výkon svojho disku môžete otestovať pomocou nástroja diskspd. Použite nasledujúci príkaz:

Počet klientov

Príkaz

Do 5 000 klientov

diskspd.exe -c1000M -b4K -d120 -Sh -r -z -w50 C:\testfile.dat

Viac ako 5 000 klientov

diskspd.exe -c10000M -b4K -d600 -Sh -r -z -w50 C:\testfile.dat

3 Pozrite si príklad pre prostredie s 10 000 klientmi.

Odporúčania pre diskové jednotky

Disková jednotka má kľúčový vplyv na výkon ESET PROTECT.

Inštancia SQL Servera môže používať rovnaké prostriedky ako ESET PROTECT Server – pre maximalizáciu využitia a minimalizáciu latencie. Prevádzkovaním ESET PROTECT Servera a databázového servera na jednom počítači zvýšite výkon ESET PROTECT.

Výkon SQL Servera zvýšite umiestnením databázy a transakčných protokolov na samostatné disky, ideálne fyzické SSD disky.

V prípade jednej diskovej jednotky odporúčame používať SSD disk.

Odporúčame používať SSD disky. Solid-state disky (SSD) sú omnoho rýchlejšie ako štandardné HDD disky.

V prípade konfigurácie s dostatkom pamäte RAM stačia disky SAS v R5. Testovaná konfigurácia: 10x 1,2 TB SAS disky v R5 – dve paritné skupiny 4+1 bez dodatočného ukladania do vyrovnávacej pamäte.

Výkon sa pri použití enterprise-grade SSD s vysokým IOPS nezvýši.

Kapacita 100 GB je dostatočná pre akýkoľvek počet klientov. Väčšiu kapacitu budete potrebovať pravdepodobne v prípade, ak často zálohujete databázu.

Nepoužívajte sieťový disk, pretože jeho výkon by spomalil ESET PROTECT.

V prípade funkčnej viacúrovňovej infraštruktúry úložiska, ktorá umožňuje migráciu úložiska online, odporúčame začať so zdieľanými pomalšími úrovňami a sledovať výkon ESET PROTECT. Ak časové oneskorenie (latencia) pri čítaní/zápise prekročí 20 ms, môžete presunúť vrstvu úložiska na rýchlejšiu úroveň (bez narušenia prevádzky) a použiť nákladovo najefektívnejší backend. To isté môžete vykonať aj na nástroji hypervisor (ak používate ESET PROTECT ako virtuálne zariadenie).

Veľkostné odporúčania podľa počtu klientov

Nižšie nájdete výsledky testovania výkonu pre virtuálne prostredie s konkrétnym počtom klientov po uplynutí jedného roka.


note

Databáza a ESET PROTECT sú prevádzkované na samostatných virtuálnych počítačoch s identickými hardvérovými konfiguráciami.

Počet jadier

Frekvencia procesora (GHz)

RAM (GB)

Výkon

10 000 klientov

20 000 klientov

40 000 klientov

8

2.1

64

Vysoký

Vysoký

Normálny

8

2.1

32

Normálny

Normálny

Normálny

4

2.1

32

Normálny

Normálny

Nízky

2

2.1

16

Nízky

Nízky

Nedostatočný

2

2.1

8

Veľmi nízky
(neodporúča sa)

Veľmi nízky
(neodporúča sa)

Nedostatočný