Vyhradený používateľský účet databázy

Ak nechcete používať SA účet (MS SQL) alebo root účet (MySQL), môžete vytvoriť vyhradený používateľský účet databázy. Tento vyhradený účet bude používaný len na prístup do ESET PROTECT databázy. Odporúčame, aby ste si vytvorili vyhradený používateľský účet v rámci vašej databázy pred začatím inštalácie nástroja ESET PROTECT. Budete tiež musieť pomocou vyhradeného používateľského účtu vytvoriť prázdnu databázu, ktorú bude ESET PROTECT využívať.

Je stanovená minimálna sada oprávnení, ktoré musia byť pridelené vyhradenému používateľskému účtu databázy:

MySQL oprávnenia používateľa: ALTER, ALTER ROUTINE, CREATE, CREATE ROUTINE, CREATE TEMPORARY TABLES, CREATE VIEW, DELETE, DROP, EXECUTE, INDEX, INSERT, LOCK TABLES, SELECT, UPDATE, TRIGGER. Viac informácií o MySQL oprávneniach nájdete na odkaze http://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/grant.html.

Microsoft SQL Server roly na úrovni databázy: Používateľ ESET PROTECT databázy musí mať priradenú rolu db_owner. Viac informácií o jednotlivých rolách Microsoft SQL Servera nájdete na odkaze https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms189121%28v=sql.100%29.aspx.

Podrobný návod, ako nastaviť vašu databázu a používateľský účet pre MS SQL a MySQL, nájdete v našom článku databázy znalostí.