Uaktualnianie serwera Apache Tomcat

Serwer Apache Tomcat to komponent wymagany do uruchomienia konsoli internetowej ESET PROTECT.

W przypadku uaktualniania do najnowszej wersji programu ESET PROTECT lub uaktualniania serwera Apache Tomcat po raz pierwszy od długiego czasu należy rozważyć uaktualnienie serwera Apache Tomcat do najnowszej wersji. Aktualne publicznie dostępne usługi, w tym serwer Apache Tomcat i jego zależności, zmniejszają zagrożenia dla bezpieczeństwa środowiska.

Aby uaktualnić serwer Apache Tomcat, postępuj zgodnie z instrukcjami:

Instrukcje dotyczące systemu Windows (najnowszy instalator kompleksowy ESET PROTECT) - Zalecamy tę opcję uaktualnienia w przypadku, gdy istniejąca kopia serwera Apache Tomcat została zainstalowana za pomocą instalatora kompleksowego.

Instrukcje dotyczące systemu Windows (uaktualnienie ręczne) - Zaktualizuj serwer Apache Tomcat ręcznie, jeśli instalacja aktualnej kopii Apache Tomcat też była przeprowadzona ręcznie lub jeśli nie masz najnowszego instalatora kompleksowego ESET PROTECT.

Instrukcje dotyczące systemu Linux