Wymagania wstępne dotyczące komponentu RD Sensor

W celu zainstalowania komponentu RD Sensor w systemie Windows niezbędne jest spełnienie następujących wymagań wstępnych:

WinPcap — należy użyć najnowszej wersji programu WinPcap (co najmniej wersji 4.1.0)

Należy odpowiednio skonfigurować sieć (odpowiednie porty muszą być otwarte, komunikacja przychodząca nie może być blokowana przez zaporę itd.)

ESET PROTECTSerwer musi być dostępny w sieci

Agent ESET Management musi być zainstalowany na komputerze lokalnym, aby wszystkie funkcje programu były w pełni obsługiwane

Plik dziennika komponentu Rogue Detection Sensor można znaleźć tutaj: C:\ProgramData\ESET\Rogue Detection Sensor\Logs\