Instalacja i konfiguracja sterownika ODBC


warning

Pamiętaj o zainstalowaniu obsługiwanej wersji programu MySQL Server i łącznika ODBC.


note

Po zainstalowaniu sterownika MS ODBC (w wersji 13 lub nowszej) można połączyć serwer ESET PROTECT w systemie Linux z programem MS SQL Server w systemie Windows. Więcej informacji można znaleźć w tym artykule bazy wiedzy.

Debian, Ubuntu

Uruchom następujące polecenia w terminalu:

1.sudo apt-get install unixodbc

2.Pobierz łącznik ODBC:

Ubuntu 16: wget https://downloads.mysql.com/archives/get/p/10/file/mysql-connector-odbc-8.0.17-linux-ubuntu16.04-x86-64bit.tar.gz

Ubuntu 18: wget https://downloads.mysql.com/archives/get/p/10/file/mysql-connector-odbc-8.0.17-linux-ubuntu18.04-x86-64bit.tar.gz

Ubuntu 19 i 20: wget https://downloads.mysql.com/archives/get/p/10/file/mysql-connector-odbc-8.0.17-linux-ubuntu19.04-x86-64bit.tar.gz

3.gunzip mysql-connector-odbc-8.0.17-linux-ubuntu19.04-x86-64bit.tar.gz (nazwa pakietu zmienia się w zależności od użytego łącza)

4.tar xvf mysql-connector-odbc-8.0.17-linux-ubuntu19.04-x86-64bit.tar (nazwa pakietu zmienia się w zależności od użytego łącza)

5.cd mysql-connector-odbc-8.0.17-linux-ubuntu19.04-x86-64bit (nazwa pakietu zmienia się w zależności od użytego łącza)

6.sudo cp bin/* /usr/local/bin

7.sudo cp lib/* /usr/local/lib

8.Zarejestruj sterownik dla ODBC. W przypadku nowych wersji Linuksa, takich jak Ubuntu 20.x, zalecamy użycie sterownika Unicode, krok a). W przypadku innych systemów lub gdy sterownik Unicode nie działa, przejdź do kroku b).

a.sudo myodbc-installer -a -d -n "MySQL ODBC 8.0 Driver" -t "Driver=/usr/local/lib/libmyodbc8w.so"

b.sudo myodbc-installer -a -d -n "MySQL ODBC 8.0" -t "Driver=/usr/local/lib/libmyodbc8a.so"

9.myodbc-installer -d -l

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę: https://dev.mysql.com/doc/connector-odbc/en/connector-odbc-installation-binary-unix-tarball.html.

Inne obsługiwane dystrybucje Linuksa

1.Pobierz łącznik ODBC dla rozwiązania MySQL z oficjalnej witryny MySQL. Pamiętaj o wybraniu i pobraniu wersji zgodnej z dystrybucją i wersją używanego systemu Linux.

2.Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zainstalować sterownik ODBC:

CentOS, Red Hat: https://dev.mysql.com/doc/connector-odbc/en/connector-odbc-installation-binary-yum.html

OpenSuse, SUSE Linux Enterprise Server: https://dev.mysql.com/doc/connector-odbc/en/connector-odbc-installation-binary-unix-rpm.html

3.Uruchom poniższe polecenie, aby otworzyć plik odbcinst.ini w edytorze tekstowym:

sudo nano /etc/odbcinst.ini

4.Skopiuj następującą konfigurację do pliku odbcinst.ini (upewnij się, że ścieżki Driver i Setup są prawidłowe), a następnie zapisz i zamknij plik:

[MySQL]
Description = ODBC for MySQL
Driver = /usr/lib/x86_64-linux-gnu/odbc/libmyodbc.so
Setup = /usr/lib/x86_64-linux-gnu/odbc/libodbcmyS.so
FileUsage = 1

W niektórych dystrybucjach sterownik może się znajdować w innej lokalizacji. Plik można znaleźć przy użyciu następującego polecenia:

sudo find /usr -iname "*libmyodbc*"

5.Zaktualizuj pliki konfiguracyjne kontrolujące dostęp ODBC do serwerów bazy danych na bieżącym hoście, wykonując to polecenie:

sudo odbcinst -i -d -f /etc/odbcinst.ini