Narzędzie MDM, funkcja licencjonowania urządzeń z systemem iOS

Firma ESET nie oferuje aplikacji do pobrania w sklepie Apple App Store, w związku z czym Moduł zarządzania urządzeniami mobilnymi przechowuje dane dotyczące licencji na potrzeby urządzeń z systemem iOS.

Licencje są przyznawanie na urządzenie i można je aktywować przy użyciu zadania Aktywacja produktu (tak samo jak w systemie Android).

Sposoby dezaktywacji licencji dla urządzeń z systemem iOS:

Usunięcie urządzenia z zarządzanych elementów poprzez użycie zadania Zatrzymanie zarządzania

Odinstalowanie Modułu zarządzania urządzeniami mobilnymi przy użyciu opcji Usuń bazę danych

Inna metoda dezaktywacji (dezaktywacja programu ESET PROTECT lub portalu EBA)

W związku z tym, że narzędzie Moduł zarządzania urządzeniami mobilnymi komunikuje się z serwerami licencyjnymi firmy ESET w imieniu urządzeń z systemem iOS, w portalu EBA widoczny jest stan narzędzia Modułu zarządzania urządzeniami mobilnymi, a nie stany poszczególnych urządzeń. Aktualne informacje o urządzeniach są zawsze dostępne w konsoli internetowej ESET PROTECT.

Przy urządzeniach, które nie zostały aktywowane lub których licencje wygasły, wyświetlana jest czerwona ikona stanu ochrony i komunikat „Produkt nie został aktywowany”. Te urządzenia nie obsługują zadań, nie rejestrują zdarzeń innych niż krytyczne i nie można na nich ustawiać zasad.

Jeśli podczas odinstalowywania narzędzia MDM wybrano opcję Nie usuwaj bazy danych, używane licencje nie zostaną dezaktywowane. Można z nich korzystać po ponownym zainstalowaniu komponentu MDM w bazie danych albo usunąć za pośrednictwem programu ESET PROTECT lub dezaktywacji portalu EBA. W przypadku przenoszenia na inny serwer MDM należy ponownie wykonać zadanie Aktywacja produktu.