Rekord usługi DNS

Aby skonfigurować rekord zasobu DNS:

1.Na serwerze DNS (serwerze DNS obsługiwanym przez kontroler domeny) wybierz kolejno opcje Panel sterowania > Narzędzia administracyjne.

2.Wybierz wartość DNS.

3.W Menedżerze DNS wybierz w strukturze drzewa pozycję _tcp i utwórz nowy rekord Lokalizacja usługi (SRV).

4.W polu Usługa wprowadź nazwę usługi w sposób zgodny ze standardowymi regułami DNS, wpisz symbol podkreślenia (_) przed nazwą usługi (użyj własnej nazwy usługi, na przykład _era).

5.W polu Protokół wprowadź protokół TCP w następującym formacie:_tcp.

6.W polu Numer portu wpisz port 2222.

7.W polu Host oferujący tę usługę wprowadź w pełni kwalifikowaną nazwę domeny (nazwę FQDN) serwera ESET PROTECT.

8.Kliknij OK > Gotowe, aby zapisać rekord. Rekord będzie wyświetlany na liście.

W celu zweryfikowania rekordu DNS:

1.Zaloguj się na dowolnym komputerze w swojej domenie i otwórz wiersz polecenia (cmd.exe).

2.Wpisz nslookup w wierszu polecenia i naciśnij klawisz Enter.

3.Wpiszset querytype=srv i naciśnij klawisz Enter.

4.Wpisz _era._tcp.domain.name i naciśnij klawisz Enter. Lokalizacja usługi zostanie poprawnie wyświetlona.

 


note

Należy pamiętać o zmianie wartości w polu „Host oferujący tę usługę:” na nazwę FQDN nowego serwera po zainstalowaniu serwera ESET PROTECT na innym komputerze.