Instalowanie na platformie Microsoft Azure

Użytkownicy, którzy preferują rozwiązanie zarządzane, zamiast programu ESET PROTECT w siedzibie firmy, mogą korzystać z programu ESET ESET PROTECT na platformie chmurowej Microsoft Azure.

Więcej informacji na ten temat zawiera następująca treść w bazie wiedzy:

Rozpocznij pracę z programem ESET PROTECT — Azure

Maszyna wirtualna programu ESET PROTECT dla platformy Microsoft Azure — najczęściej zadawane pytania

Aby zainstalować program ESET PROTECT 9.0 na platformie Azure, wykonaj instrukcje podane w tym artykule z bazy wiedzy i skorzystaj z instalatora kompleksowego programu ESET PROTECT 9.0. Możesz też zainstalować program ESMC 7.x na platformie Azure, a następnie uaktualnić go do wersji ESET PROTECT.