Instalacja narzędzia RD Sensor


important

Jeśli istnieje wiele segmentów sieci, Rogue Detection Sensor musi być zainstalowany osobno w każdym segmencie sieci, aby uzyskać pełną listę wszystkich urządzeń w całej sieci.

W celu przeprowadzenia instalacji komponentu RD Sensor w systemie Windows należy wykonać poniższe działania:

1.Przejdź do sekcji pobierania programu ESET PROTECT w celu pobrania instalatora autonomicznego tego komponentu programu ESET PROTECT (rdsensor_x86.msi lub rdsensor_x64.msi).

2.Sprawdź, czy spełnione są wszystkie wymagania wstępne.

3.Aby rozpocząć instalację, dwukrotnie kliknij plik instalacyjny narzędzia RD Sensor.

4.Po zaakceptowaniu umowy EULA kliknij opcję Dalej.

5.Jeśli nie zgadzasz się na przesyłanie firmie ESET raportów o awariach i anonimowych danych telemetrycznych (takich jak rodzaj i wersja systemu operacyjnego, wersja produktu ESET i inne informacje dotyczące konkretnego produktu), usuń zaznaczenie pola wyboru Weź udział w programie ulepszania produktu. W przypadku niezaznaczenia tego pola wyboru dane telemetryczne i raporty o awariach będą przesyłane firmie ESET.

6.Wybierz miejsce instalacji narzędzia RD Sensor i kliknij kolejno opcje Dalej > Zainstaluj.