Uaktualnianie serwera proxy Apache HTTP

Apache HTTP Proxy to usługa, z której można korzystać w połączeniu z programem ESET PROTECT w celu dystrybuowania aktualizacji wśród komputerów klienckich oraz przesyłania pakietów instalacyjnych do agentów ESET Management.

Jeśli wcześniej w systemie Windows zainstalowano serwer proxy Apache HTTP i jest konieczne jego uaktualnienie do najnowszej wersji, operację uaktualniania można przeprowadzić na dwa sposoby — ręcznie lub przy użyciu instalatora kompleksowego.