Namjenski korisnički račun za bazu podataka

Ako ne želite upotrebljavati SA račun (MS SQL) ili korijenski račun (MySQL), možete stvoriti namjenski korisnički račun za bazu podataka. Ovaj namjenski korisnički račun za bazu podataka upotrebljavat će se samo za pristup ESET PROTECT bazi podataka. Preporučujemo da stvorite namjenski korisnički račun za bazu podataka unutar servera baze podataka prije pokretanja instalacije programa ESET PROTECT. Uz to, morat ćete stvoriti i praznu bazu podataka kojoj će ESET PROTECT pristupati s pomoću namjenskog korisničkog računa.

Postoji minimalan skup ovlasti koje se moraju dodijeliti namjenskom korisničkom računu za bazu podataka:

Korisničke ovlasti za MySQPL: ALTER, ALTER ROUTINE, CREATE, CREATE ROUTINE, CREATE TEMPORARY TABLES, CREATE VIEW, DELETE, DROP, EXECUTE, INDEX, INSERT, LOCK TABLES, SELECT, UPDATE, TRIGGER. – više informacija o ovlastima za MySQL potražite na stranici http://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/grant.html.

Uloge u bazi podataka za Microsoft SQL serveru: Korisnik ESET PROTECT baze podataka mora biti član uloge u bazi podataka db_owner. Više informacija o ulogama u bazi podataka na Microsoft SQL Serveru potražite na stranici https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms189121%28v=sql.100%29.aspx

Detaljne upute o načinu postavljanja baze podataka i korisničkog računa za MS SQL i MySQL možete pronaći u članku u bazi znanja.