Předpoklady pro instalaci Serveru na Windows

Pro instalaci ESET PROTECT Serveru na Windows je nutné splnit následující předpoklady:

Musíte mít platnou licenci.

Musíte používat podporovaný operační systém Windows.

Musíte mít dostupné a ve firewallu otevřené potřebné porty – seznam všech portů naleznete v samostatné kapitole.

Musíte mít nainstalovaný podporovaný databázový server a konektor (Microsoft SQL Server nebo MySQL). Před zahájením instalace ESET PROTECT se ujistěte, že máte databázový server (Microsoft SQL Server nebo MySQL) je správně nakonfigurován. Detailní informace o vytvoření databáze a databázových uživatelů na MSSQL i MySQL naleznete v naší Databázi znalostí.

Pro správu ESET PROTECT serveru je vyžadována ESET PROTECT Web Console.

MS SQL Server Express vyžaduje Microsoft .NET Framework 4. Tuto součást nainstalujete prostřednictvím Průvodce rolemi a funkcemi.

install_net_framework