Instalace serveru na Windows

Pro instalaci ESET PROTECT Serveru na Windows postupujte podle následujících kroků:

1.Instalační balíčky ESET PROTECT pro individuální instalaci si stáhněte z webových stránek společnosti ESET ze sekce ESET PROTECT. (server_x64.msi).

2.Ujistěte se, že máte splněny všechny předpoklady.

3.Po spuštění instalačního balíčku ESET PROTECT Serveru odsouhlaste licenční ujednání s koncovým uživatelem.

4.Pokud nesouhlasíte se zasíláním informací o pádech a anonymních telemetrických dat do společnosti ESET (verze a typ operačního systému, verze produktu ESET a další informace související s produktem), odškrtněte možnost Zapojit se do programu vylepšování produktu. V opačném případě budou tato data zasílána do společnosti ESET.

5.Ponechte nezaškrtnutou možnost Toto je instalace na cluster a pokračujte kliknutím na tlačítko Další.arrow_down_business Instalujete na cluster?

6.Vyberte možnost Spustit službu pod účtem. Pod tímto účtem se spustí služba ESET PROTECT. K dispozici jsou následující možnosti:

Účet Network service – tuto možnost vyberte v případě, kdy server není členem domény.

Uživatelem definovaný účet – zadejte přihlašovací údaje doménového uživatele ve tvaru: DOMÉNA\JMÉNO_UŽIVATELE a heslo.

package_installation_service_user_account

7.Nastavte připojení k databázi. Do databáze jsou ukládána všechna data, od přihlašovacích údajů k ESET PROTECT Web Console po protokoly z klientů.

Databáze: MySQL Server/MS SQL Server/MS SQL Server via Windows Authentication

ODBC ovladač: MySQL ODBC 5.1 Driver/MySQL ODBC 5.2 Unicode Driver/MySQL ODBC 5.3 Unicode Driver/MySQL ODBC 8.0 Unicode Driver/SQL Server/SQL Server Native Client 10.0/ODBC Driver 11 for SQL Server/ODBC Driver 13 for SQL Server/ODBC Driver 17 for SQL Server

Název databáze: Doporučujeme ponechat předdefinovaný název. Změňte jej pouze v případě, kdy je to nezbytně nutné.

Název serveru: IP adresa nebo název databázového serveru

Port: používaný pro připojení k serveru

Databázový účet:přihlašovací údaje databázového administrátora (uživatelské jméno a heslo)

Použít pojmenovanou instanci – pokud používáte MS SQL databázový server, můžete aktivovat tuto možnost a zadat vlastní instanci databáze. Poté budete schopni vytvořit vlastní instanci databáze zadáním názvu serveru ve tvaru HOSTNAME\DB_INSTANCE, například: 192.168.0.10\ESMC7SQL. V případě clusterovaných databází zadávejte pouze název clusteru. Po vybrání této možnosti nebudete schopni změnit port instance a použije se některý z výchozích definovaný společností Microsoft. Pro připojení ESET PROTECT serveru k MS SQL databázovému serveru běžícím ve Failover Clusteru zadejte jako adresu k serveru název clusteru.

package_installation_db_connection


note

ESET PROTECT Server může ukládat do databáze během jednoho připojení velké množství dat. Proto je nutné pro korektní fungování nakonfigurovat MySQL tak, aby přijímal tyto velké pakety.

Následně dojde k ověření připojení k databázi. V případě úspěšného připojení můžete pokračovat dalším krokem.

8.Vyberte databázového uživatele, který má přístup k databázi ESET PROTECT. Můžete použít existujícího uživatele nebo vytvořit nového.

package_installation_db_user_create_use

9.Nastavte si heslo pro přístup k PRODUCT Web Console.

package_installation_webconsole

10. ESET PROTECT používá pro ověření komunikace mezi klientem a serverem certifikáty. Vyberte si jednu z možností:

Ponechat aktuálně používané certifikáty – tato možnost se zobrazí pouze v případě, kdy již daná databáze byla v minulosti použita pro instalaci ESET PROTECT serveru.

Načíst certifikát ze souboru – po kliknutí vyberte existující certifikát serveru a certifikační autoritu.

Generovat nové certifikáty – vybráním této možnosti vygenerujte nové certifikáty.

package_installation_certificate_2

11. Pokud jste vybrali možnost Generovat nové certifikáty, postupujte podle následujících kroků.

a)Volitelně definujte další informace o certifikátech. Pokud si nastavíte heslo k certifikační autoritě, zapamatujte si jej!

package_installation_certificate

b)V sekci Certifikát serveru zadejte Název serveru a volitelně Heslo k certifikátu.


warning

Pole Název serveru v certifikátu nesmí obsahovat následující klíčová slova: server, proxy, agent.

package_installation_certificate_3

c)V dalším kroku si volitelně nastavte heslo pro certifikát agenta a proxy.

package_installation_certificate_4

12. Již během instalace můžete provést synchronizaci statických skupin. K dispozici máte na výběr (Nesynchronizovat, Synchronizovat se sítí Windows, Synchronizovat s Active Directory). Pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

13. Zadejte platný licenční klíč nebo vyberte možnost Aktivovat později.

package_installation_activation

14. V případě potřeby vyberte pro instalaci PRODUCT Serveru jinou složku a pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

15. Instalaci ESET PROTECT Serveru zahajte kliknutím na tlačítko Instalovat.


note

Po dokončení instalace ESET PROTECT Serveru nainstaluje také ESET Management Agenta. Ten zajistí sběr informací o výkonu serveru, jejich zobrazení ve Web Console a samotnou správu daného serveru.