Mirror tool na Windows

Jste Linux uživatel?

Mirror tool je nástroj, který využijete pro aktualizaci modulů bezpečnostních produktů ESET v offline prostředích. Prostřednictvím tohoto nástroje si můžete vytvořit lokální aktualizační mirror a z něj následně aktualizovat klienty, kteří nemají přístup k internetu.

note

Poznámka

Mirror tool stahuje výhradně aktualizace detekčních a programových modulů, nikoli programových komponent (PCU) ani ESET LiveGrid® data. Dále prostřednictvím něj můžete vytvořit offline repozitář. Aktualizaci bezpečnostního produktu ESET na novou verzi je však nutné provést ručně.

Předpoklady

important

Důležité

Mirror tool nepodporuje Windows XP a Windows Server 2003.

Cílová složka musí být sdílená (Samba/Windows nebo HTTP/FTP nebo HTTP/FTP služba).

Musíte mít stažený offline licenční soubor, který v sobě obsahuje uživatelské jméno a heslo. Při generování offline souboru zaškrtněte možnost Zahrnout uživatelé jméno a heslo. Nezapomeňte rovněž definovat název generovaného souboru. Offline licenční soubor je vyžadován pro aktivaci nástroje, aby mohl vytvořit kopii aktualizačních serverů ESET.

create_offline_lic_file

Před spuštěním se ujistěte, že máte nainstalovány níže uvedené balíčky:

Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2010

Visual C++ 2015 Redistributable x86

Jak použít Mirror Tool

1.Mirror Tool si stáhněte stáhněte z webových stránek společnosti ESET (v sekci samostatný instalátor).

2.Rozbalte stažený archiv.

3.Otevřete si příkazový řádek a přejděte do složky, ve které se nachází soubor MirrorTool.exe.

4.Pro zobrazení všech dostupných parametrů použijte příkaz:

MirrorTool.exe --help

mirror_tool_help

 

note

Poznámka

Ve všech filtrech se rozlišuje velikost písmen.

Parametr

Popis

--updateServer

Pokud použijete tento parametr, zadejte úplnou URL k aktualizačnímu serveru.

--offlineLicenseFilename

Zadejte cestu k offline licenčnímu souboru.

--languageFilterForRepository

Pomocí tohoto parametru můžete definovat jazyk, ve kterém chcete balíčky stahovat. Například pro češtinu zadejte cs_CZ. Další kódy jazyků naleznete v tabulce níže. Více jazyků oddělte mezerou, příklad: en_US zh_TW de_DE

--productFilterForRepository

Pomocí tohoto parametru definujte řetězec, který se použije jako filtr při stahování balíčků. Mirror Tool stáhne pouze produkty, které ve svém názvu obsahují daný řetězec. Přidáním více argumentů můžete definovat požadované produkty, příklad: --productFilterForRepository Antivirus Security

Mirror Tool stáhne vybrané produkty ve všech jazycích.

--downloadLegacyForRepository

Není vyžadován žádný argument. Použitím tohoto parametru stáhnete starší verze (legacy) produktů. Pokud není použit, standardně se stáhnout pouze aktuální verze produktů. Pro ověření, o jaké produkty se jedná, si vytvořte klientskou úlohu pro instalaci aplikace, a v sekci Nastavení > Balíčky k instalaci > Vybrat balíček aktivujte možnost Starší verze.

--mirrorOnlyLevelUpdates

Není vyžadován žádný argument. Po jeho použití se stáhnout pouze tzv. level aktualizace (nikoli nano). Více informací o typu aktualizací naleznete v naší Databázi znalostí.

--mirrorFileFormat

warning

Varování

Před použitím parametru --mirrorFileFormat se nejprve ujistěte, že ve svém prostředí nepoužíváte zároveň starší (6.5 a níže) a novější (6.6 a výše) verze bezpečnostních produktů ESET. V případě nesprávného použití parametrů se mohou vámi používané produkty ESET přestat aktualizovat.

Pomocí tohoto parametru můžete definovat typ aktualizačních souborů. Možné hodnoty (rozlišuje se velikost písmen):

dat – tuto hodnotu použijte v prostředích, kde provozujete výhradně produkty ve verzi 6.5 a starší.

dll – tuto hodnotu použijte v prostředích, kde provozujete výhradně produkty ve verzi 6.6 a novější.

Tento parametr je ignorován v případě vytváření mirroru pro legacy produkty (ep4 a ep5).

--compatibilityVersion

Tento volitelný parametr je platný pro Mirror Tool distribuovaná společně s ESET PROTECT ve verzi 8.1 a novější.

Pokud argument tohoto parametru zadáte ve formátu x.x nebo x.x.x.x, Mirror Tool stáhne z repozitáře pouze aktualizační soubory kompatibilní s definovanou verzí ESET PROTECT. Příklad: --compatibilityVersion 9.0 nebo --compatibilityVersion 8.1.13.0.

Nové parametry Mirror Tool distribuovaného společně s ESET PROTECT 9.

--filterFilePath

Tento volitelný parametr můžete použít pro filtrování bezpečnostních produktů ESET dle textovaného souboru v JSON formátu nacházejícím se ve stejné složce jako Mirror Tool. Příklad: --filterFilePath filter.txt

--dryRun

Při použití tohoto volitelného parametru nestáhne Mirror Tool žádné soubory, pouze vygeneruje .csv soubor obsahující seznam souborů, které se mají stáhnout.

Tento parametr můžete použít bez povinných parametrů --intermediateRepositoryDirectory a --outputRepositoryDirectory. Příklad: MirrorTool.exe --repositoryServer AUTOSELECT --dryRun test.csv.

Při použití parametru --dryRun společně s parametry --intermediateRepositoryDirectory a --outputRepositoryDirectory nesmaže Mirror Tool obsah složky definované pomocí parametru outputRepositoryDirectory.

important

Důležité

Mirror tool vytváří odlišnou strukturu složek, než koncový bezpečnostní produkt (například Endpoint). V každé složce se nacházejí aktualizační soubory pro konkrétní skupinu produktů. Při definovaní nastavení aktualizace z mirroru je nutné zadat úplnou cestu k odpovídající složce.

Například, pro aktualizaci ESET PROTECT 9 z mirroru zadejte jako aktualizační server (v závislosti na kořenu HTTP serveru):

http://your_server_address/mirror/eset_upd/era6

Poznámka: Pro následující konzole pro vzdálenou správu je platná složka era6: ERA 6, ESMC 7, ESET PROTECT.

arrow_down_businessTabulka kódů jazyků

Pro vytvoření lokálního aktualizačního mirroru spusťte Mirror tool s vyžadovanými parametry. Příklad:

MirrorTool.exe --mirrorType regular ^

--intermediateUpdateDirectory c:\temp\mirrorTemp ^

--offlineLicenseFilename c:\temp\offline.lf ^

--outputDirectory c:\temp\mirror

Níže uvádíme příklady pokročilé konfigurace, kdy vytváříme offline repozitář pouze vybraných produktů (včetně jejich starších verzí) a jazyků:

MirrorTool.exe --repositoryServer AUTOSELECT ^

--intermediateRepositoryDirectory c:\temp\repoTemp ^

--outputRepositoryDirectory c:\temp\repository ^

--languageFilterForRepository sk_SK fr_FR de_DE ^

--productFilterForRepository Antivirus Security ^

--downloadLegacyForRepository 

Mirror Tool and Update settings

To automate downloads for modules updates, you can create a schedule to run the Mirror Tool. To do so, open your Web Console and click Client Tasks > Operating System > Run Command. Select Command line to run (including a path to the MirrorTool.exe) and a reasonable trigger (such as CRON for every hour 0 0 * * * ? *). Alternatively, you can use the Windows Task Scheduler or Cron in Linux.

To configure updates on a client computer(s), create a new policy and configure Update server to point to your mirror address or shared folder.

important

Důležité

Pokud váš mirror server běží na HTTPS, je nutné jeho certifikát importovat na klientské stanici do kořenového úložiště certifikátů. Pro více informací se podívejte do databáze znalostí společnosti Microsoft.

note

Poznámka

Postup pro nastavení Mirror Tool chainingu (konfiguraci Mirror Toolu tak, aby stahoval aktualizace z jiného Mirror Toolu), naleznete v Databázi znalostí.