Apache HTTP Proxy

Apache HTTP Proxy je proxy služba, která dokáže z cache distribuovat aktualizace detekčního jádra i instalační balíčky klientům ve vaší síti.

Apache HTTP Proxy můžete nainstalovat na Windows, Linux, případně ji aktivovat na virtuální appliance.

Funkce Apache HTTP Proxy

Funkce

Proxy řešení, které zajistí tuto funkci

Ukládání stahovaných dat do cache

Apache HTTP Proxy nebo jiná proxy služba

Ukládání výsledků z ESET Dynamic Threat Defense do cache

Pouze nakonfigurovaný Apache HTTP Proxy

Replikace ESET Management Agentů na ESET PROTECT Server

Apache HTTP Proxy nebo jiná proxy služba

Funkce cache

Apache HTTP Proxy do cache dokáže ukládat:

Aktualizace modulů,

Instalační balíčky stahované z repozitáře,

Aktualizace programových komponent.

A distribuovat je klientům ve vaší síti. Minimalizuje množství dat stažených z internetu.

Ve srovnání s Mirror toolem, který stahuje všechna data z aktualizačních serverů ESET, Apache HTTP Proxy do cache ukládá výhradně data, která jsou potřeba (vyžádali si je komponenty ESET PROTECT infrastruktury nebo bezpečnostní produkty ESET). Pokud bezpečnostní produkt ESET začne stahovat aktualizaci modulů, Apache HTTP Proxy stahovaný soubor z aktualizační serverů ESET uloží do své cache. Až se začne aktualizovat produkt ESET na další stanici, aktualizaci obdrží z cache Apache HTTP Proxy, a nebude ji stahovat znovu z internetu.

Cache pro bezpečnostní produkty ESET

Cache můžete nastavit rozdílně pro ESET Management Agenta bezpečnostní produkt. Konfiguraci bezpečnostního produktu však zvládnete ovlivnit prostřednictvím ESET Management Agenta. Proxy v ESET Endpoint Security můžete definovat několika způsoby:

lokálně prostřednictvím grafického rozhraní

prostřednictvím politiky v ESET PROTECT Web Console (doporučený způsob pro centrální správu nastavení na klientských zařízeních)

Cache výsledků z ESET Dynamic Threat Defense

Apache HTTP Proxy dokáže cachovat také výsledky přijaté ze služby ESET Dynamic Threat Defense. Cachování těchto výsledků vyžaduje specifickou konfiguraci. Ta je však již obsažena v balíčku Apache HTTP Proxy poskytovaného společností ESET. Pokud je to možné, doporučujeme cachovat výsledky ESET Dynamic Threat Defense. Pro více informací se podívejte do příručky k EDTD.

Použití Apache jako HTTP Proxy – pro komunikaci mezi agentem a serverem

Při správné konfiguraci může Apache HTTP Proxy přeposílat data z komponent ESET PROTECT infrastruktury (například ze vzdálených lokalit) na centrální server. Pro cachování aktualizací (doporučen Apache HTTP Proxy) a směrování komunikace můžete použít rozdílné proxy služby. V sítích do 10 000 klientů může obě služby zastat jedna proxy služba (Apache HTTP Proxy). Ve větších sítích (nad 10 000 klientů) doporučujeme použít pro každou roli rozdílnou proxy službu. V enterprise prostředích (při správě více než 1 000 klientů) doporučujeme pro Apache HTTP Proxy použít dedikovaný server.

Pro více informací přejděte do kapitoly funkce proxy.

Jak nakonfigurovat HTTP Proxy?

Konfiguraci HTTP Proxy definujte v politice agenta (v sekci Rozšířená nastavení > HTTP Proxy). V případě potřeby můžete nastavit pro přístup do internetu a směrování komunikace rozdílné proxy servery:

Globální proxy – vybráním této možnosti bude komponenta agent danou proxy používat pro přístup do internetu (stahování dat z cache) a směrování komunikace.

Rozdílná proxy pro jednotlivé služby – po vybrání této možnosti budete schopni definovat rozdílné nastavení proxy pro přístup do internetu a směrování komunikace.

Infrastruktura Apache HTTP Proxy

Níže uvedené schéma demonstruje použití proxy serveru (Apache HTTP Proxy) pro distribuci ESET komunikace jednotlivým komponentám ESET PROTECT a bezpečnostním produktů ESET ve vaší síti.

scheme_http_proxy_noRemoteLocation

scheme_http_proxy


important

Využití proxy chain můžete Apache HTTP Proxy připojit k nadřazené proxy. Mějte na paměti, že ESET PROTECT nepodporuje proxy chaining s aktivní autentifikací. Kdykoli můžete použít vlastní transparentní proxy – nicméně v tomto případě bude pravděpodobně nutné upravit její konfiguraci.

scheme_http_proxy_chaining


note

V offline prostředích použijte místo Apache HTTP Proxy pro stahování aktualizací detekčního jádra a programových modulů Mirror tool (dostupný je pro Windows i Linux).