Linux – aktualizace, přeinstalace nebo odinstalace ESET PROTECT komponent

Pokud potřebujete přeinstalovat nebo aktualizovat ESET PROTECT komponenty na novější verzi, jednoduše spusťte znovu instalační skript.

Pro odinstalaci komponent (v níže uvedeném příkladu ESET PROTECT serveru) spusťte instalační skript s parametrem --uninstall:

sudo ./server-linux-x86_64.sh --uninstall --keep-database

Pro odinstalování dalších komponentu použijte odpovídající instalační balíček. Příklad odinstalování ESET Management Agenta:

sudo ./agent-linux-x86_64.sh --uninstall

important

Důležité

Při odinstalaci bude odstraněna konfigurace a soubory databáze. Pro zabránění ztráty dat si vytvořte SQL dump databáze nebo použijte parametr --keep-database.

Po odinstalování zkontrolujte, zda se odstranila:

služba eraserver.

složka /etc/opt/eset/RemoteAdministrator/Server/.

note

Poznámka

Před odinstalováním doporučujeme provést zálohu databáze pro případ, že byste potřebovali obnovit data.

Další informace týkající se přeinstalace agenta naleznete v samostatné kapitole.

Více informací naleznete v kapitole Odinstalace ESET Management agenta a řešení problémů.