Instalace ESET PROTECT Serveru pomocí all-in-one balíčku

ESET PROTECT All-in-one balíček je dostupný pouze pro operační systém Windows. Prostřednictvím instalačního průvodce si můžete pohodlně vybrat komponenty infrastruktury, které chcete nainstalovat. Pro instalaci ESET PROTECT Serveru postupujte podle následujících kroků:

1.Spusťte instalační balíček. Na úvodní stránce si vyberte vámi požadovaný Jazyk. Pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

welcome

2.Vyberte možnost Instalovat a klikněte na tlačítko Další.

package_installation_select

3.Pokud nesouhlasíte se zasíláním informací o pádech a anonymních telemetrických dat do společnosti ESET, odškrtněte možnost Zapojit se do programu vylepšování produktu. Ponecháte-li tuto možnost aktivní, data z produktu se budou zasílat. Odsouhlaste licenční ujednání a pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

4.V dalším roku vyberte komponenty, které chcete instalovat, a klikněte na tlačítko Další.

hmtoggle_plus0Microsoft SQL Server Express
hmtoggle_plus0Přidat vlastní HTTPS certifikát pro Web Console
hmtoggle_plus0Apache HTTP Proxy

package_installation_components

5.Po vybrání možnosti Přidat vlastní HTTPS certifikát pro Web Console klikněte na tlačítko Procházet. Vyberte planý certifikát (.pfx nebo p12 soubor) a zadejte k němu heslo (je-li použito). Daný certifikát se nainstaluje do webového serveru Apache Tomcat a bude jej používat Web Console. Pokračujte kliknutím na tlačítko Další.

package_installation_import_https_certificate

6.V případě, že kontrola před instalací nalezne chyby, před pokračováním je odstraňte. Ujistěte, že splňujete všechny požadavky pro instalaci.

hmtoggle_plus0.NET v4 není nainstalován
hmtoggle_plus0Java nebyla nalezena / Nebyla detekována 64-bitová Java
hmtoggle_plus0Na systémovém disku je 32 MB volného místa.
hmtoggle_plus0Na tomto počítači je nainstalován ESET Remote Administrator 5.x nebo starší

7.Po ověření požadavků se spustí samotná instalace. V závislosti na systému a konfiguraci sítě může instalace trval déle než hodinu.

note

Poznámka

Pokud probíhá instalace, ESET PROTECT all-in-one instalační balíček není možné ovládat. Vyčkejte na dokončení instalace všech komponent. Přerušením instalace některé z komponent ukončíte celý proces instalace.

package_installation_progress

8.Pokud jste ponechali výchozí parametry instalace a nainstalovali Microsoft SQL Server Express (v kroku 4), provede se automatické připojení do databáze a můžete pokračovat vytvořením uživatele Web Console. Chcete-li využít existující databázový server, v dalším kroku zadejte údaje pro připojení.

9.Pokud chcete použít existující SQL nebo MySQL server, zadejte údaje pro připojení k databázovému serveru. Vyplňte požadovaná pole: název serveru, port (v případě MSSQL zjistíte v Microsoft SQL Server Configuration Manager), název databáze, databázový účet (uživatelské jméno a heslo), a klikněte na tlačítko Další. Následně dojde k ověření spojení do databázového serveru. V případě, že se na serveru již nachází existující ESET PROTECT databáze (například z předchozí instalace ERA/ESMC), dojde k její detekci a budete na to upozornění. V takovém případě se rozhodněte, zda chcete použít stávající databázi a aktualizovat ji nebo ji odstranit a provést čistou instalaci.

Použít pojmenovanou instanci – pokud používáte MS SQL databázový server, můžete aktivovat tuto možnost. Poté budete schopni vytvořit vlastní instanci databáze zadáním názvu serveru ve tvaru HOSTNAME\DB_INSTANCE, například: 192.168.0.10\ESMC7SQL. V případě clusterovaných databází zadávejte pouze název clusteru. Po vybrání této možnosti nebudete schopni změnit port instance a použije se některý z výchozích definovaný společností Microsoft.

note

Poznámka

Při vybrání možnosti Použít pojmenovanou instanci můžete ESET PROTECT Server připojit také k MS SQL databázi nainstalované ve Failover Clusteru. V takovém případě do pole Název serveru zadejte název clusteru.

note

Poznámka

Databázový účet můžete definovat dvěma způsoby. Využit můžete dedikovaný databázový uživatelský účet, který bude mít přístup pouze k databázi ESET PROTECT nebo v případě MS SQL zadat SA účet , resp. účet root při použití MySQL. Pokud se rozhodnete pro dedikovaný účet, je nutné ho nejprve vytvořit a přiřadit mu potřebná oprávnění. Podrobné informace naleznete v kapitole Vlastní databázový uživatel. Neplánujete-li použití dedikovaného účtu, zadejte údaje administrátora (SA nebo root).

package_installation_db_connection

Pokud jste zadali SA účet nebo účet roota, následně se rozhodněte, zda chcete aby tento účet používal ESET PROTECT pro přístup do databáze.

package_installation_db_user_root

Po kliknutí na tlačítko Ne a vyberte možnost Vytvořit nového uživatele (vytvoří jej instalační balíček) nebo Použít existujícího uživatele (zadejte vámi vytvořený uživatelský účet.

package_installation_db_user_create_use

10. V dalším kroku budete vyzváni k zadání hesla pro výchozí účet Administrator pro přístup do Web Console. Toto heslo si zapamatujte. Bude sloužit pro přihlášení do ESET PROTECT Web Console. Klikněte na tlačítko Další.

package_installation_webconsole

11. V případě zájmu můžete definovat údaje, které se zobrazí v detailech certifikátu ESET Management Agenta a ESET PROTECT Serveru. Pokud si nastavíte heslo k certifikační autoritě, zapamatujte si jej! Klikněte na tlačítko Další.

package_installation_certificate

12. Zadejte platný licenční klíč, který jste obdrželi po nákupu bezpečnostního řešení ESET. Pokud máte klasické licenční údaje (uživatelské jméno a heslo), převeďte si je na licenční klíč. Případně vyberte možnost Aktivovat později. V takovém případě doporučujeme prostudovat kapitolu aktivace a seznámit se s dostupnými možnostmi.

package_installation_activation

13. Následně bude probíhat instalace.

package_installation_progress_2

14. Pokud jste k instalaci vybrali Rogue Detection Sensor, spustí se také průvodce instalací WinPcap ovladače. V jeho průběhu vyberte možnost Automatically start the WinPcap driver at boot time.

15. Po dokončení instalace se zobrazí informace "Komponenty ESET PROTECT byly úspěšně nainstalovány" společně s URL, na které je dostupná ESET PROTECT Web Console. Pro otevření webové konzole na zobrazený odkaz. Průvodce ukončete kliknutím na tlačítko Dokončit.

package_installation_successful

Pokud instalace selže:

Podívejte se do instalačního protokolu. Naleznete jej ve stejné složce, ze které jste spustili all-in-one instalační balíček. Například:
C:\Users\Administrator\Downloads\x64\logs\

Informace vedoucí k odstranění problému a dokončení instalace k hledejte v kapitole řešení problémů.