Instalace Squid na Windows a aktivace HTTP proxy cache

Squid představuje alternativu k Apache HTTP Proxy. Pro instalaci Squid na Windows postupujte podle následujících kroků:

1.Stáhněte si Squid MSI balíček a nainstalujte Squid.

2.V oznamovací oblasti klikněte na ikonu Squid for Windows a vyberte možnost Stop Squid Service.

3.Otevřete si příkazový řádek, přejděte do složky s nainstalovanou aplikací Squid (standardně C:\Squid\bin a spusťte příkaz:

squid.exe -z -F

Tím vytvoříte swap složky pro cache.

4.V oznamovací oblasti klikněte na ikonu Squid for Windows a vyberte možnost Open Squid Configuration.

5.V otevřeném konfiguračním souboru nahraďte http_access deny all tímto: http_access allow all.

6.Diskovou cache aktivujte přidáním řádku do konfigurace

cache_dir aufs /cygdrive/c/Squid/var/cache 3000 16 256

note

Poznámka

V případě potřeby si změňte složku, do níž chcete soubory ukládat. Ve výše uvedeném příkladu se cache vytvoří v umístění C:\Squid\var\cache.

Rovněž můžete ovlivnit velikost cache (v příkladu je použito 3000 MB) a počet složek v první i druhé úrovni (16, resp. 256).

7.Uložte a zavřete Squid konfigurační soubor squid.cofn.

8.V oznamovací oblasti klikněte na ikonu Squid for Windows a vyberte možnost Start Squid Service.

9.Zda služba Squid běží můžete ověřit například prostřednictvím konzole services.msc, kde ji najdete pod názvem Squid for Windows).