Hardware a škálovatelnost infrastruktury

Stroj, na kterém poběží ESET PROTECT, by měl splňovat níže uvedená hardwarová doporučení.

Instance SQL serveru může s ESET PROTECT serverem sdílet stejné prostředky (pro maximalizaci jeho vytížení a snížení doby odezvy). Provozováním ESET PROTECT serveru a databázového serveru na jednom stroji zvýšíte výkon ESET PROTECT.

Počet klientů

ESET PROTECT Server + SQL databázový server

Počet jader

RAM (GB)

Disková jednotka1

IOPS Disku2

Do 1000

4

4

Jeden

500

5.000

8

8

1000

10.000 3

8

16

 

Samostatné

2.000

50.000

16

32

10.000

100.000

16

32+

20.000

Doporučení na diskové jednotky

1 Jedna / samostatné diskové jednotky: Při počtu 10 000 klientů a větším doporučujeme databázi nainstalovat na samostatný disk.

oVýkon SQL serveru zvýšíte umístěním databáze a transakčních protokolů na samostatné jednotky, především pak na fyzické SSD disky.

oPoužijte enterprise-grade SSD s vysokým počtem IOPS nebo systémy s vysokým výkonem.

2 IOPS (celkový počet I/O operací za sekundu) – minimální vyžadovaná hodnota.

3 Podívejte na vzorový scénář pro prostředí s více než 10.000 klienty

Doporučujeme udržovat přibližně 0,2 IOPS na připojeného klienta, nikoli méně než 500.

Výkon disku si můžete otestovat prostřednictvím nástroje diskspd, kdy použijte jeden z níže uvedených příkazů:

Počet klientů

Příkaz

Do 5 000 klientů

diskspd.exe -c1000M -b4K -d120 -Sh -r -z -w50 C:\testfile.dat

Více než 5 000 klientů

diskspd.exe -c10000M -b4K -d600 -Sh -r -z -w50 C:\testfile.dat

Použijte SSD (solid-state disks), protože jsou mnohem rychlejší než klasické HDD.

Kapacita 100 GB je dostatečná pro jakékoli množství klientů. Větší prostor budete potřebovat v případě, že často zálohujete databázi.

Nepoužívejte síťové jednotky, pouze tím snížíte výkon ESET PROTECT.

 

important

Důležité

Použitá disková jednotka má klíčový vliv na výkon ESET PROTECT.