Databáze

V průběhu instalace ESET PROTECT Serveru je potřeba nastavit připojení k databázovému serveru. Pokud již máte vlastní databázový server, musí splňovat níže uvedené požadavky.

note

Poznámka

All-in-one instalační balíček ESET PROTECT 8.0 standardně instaluje Microsoft SQL Server Express 2019. Pokud používáte starší edici Windows (Server 2012 nebo SBS 2011), nainstaluje se automaticky Microsoft SQL Server Express 2014.

Podporované databázové servery a databázové konektory

ESET PROTECT podporuje následující typy databázových serverů: Microsoft SQL Server a MySQL

warning

Varování

MariaDB není ze strany ESET PROTECT podporován. MariaDB je výchozím databázovým systémem na některých linuxových distribucích a nainstaluje se automaticky místo MySQL.

Podporovaný databázový server

Podporované verze databáze

Podporované databázové konektory

Microsoft SQL Server

Express i non-Express edice

2012, 2014, 2016, 2017, 2019

 

SQL Server

SQL Server Native Client 10.0

ODBC Driver for SQL Server 11, 13, 17

MySQL

5.6

5.7

8.0

Verze MySQL ODBC ovladače:

5.1, 5.2

5.3.0-5.3.10

8.0.16, 8.0.17

warning

Varování

Následující verze MySQL ODBC ovladače nejsou podporovány:

5.3.11 a novější 5.3.x

8.0.0-8.0.15

8.0.18 a novější

Hardwarové požadavky na databázový server

Více informací naleznete v kapitole hardware a škálovatelnost infrastruktury.

Výkonová doporučení

Pro zajištění maximálního výkonu doporučujeme pro databázi ESET PROTECT použít podporovaný Microsoft SQL Server. MySQL je ze strany ESET PROTECT podporován, nicméně při práci s velkým množstvím dat na nástěnkách, v průběhu řešení detekcí nebo výběru klientů může docházet ke snížení výkonu systému. Na stejném hardware dokáže Microsoft SQL Server obsloužit výrazně více klientů než MySQL.

SQL databázový server můžete nainstalovat na:

Stejný stroj jako ESET PROTECT Server,

oStejný stroj, ale jiný disk,

Dedikovaný server určený výhradně pro SQL databázový server.

 

Při správě více než 10 000 klientů doporučujeme použít dedikovaný SQL databázový server.

Databáze

SMB zákazník

Enterprise zákazník

Limit počtu klientů

Windows

Linux

MS SQL Express

(volitelně)

5.000

 

MS SQL Server

Žádné

 

MySQL

10.000

Další informace

All-in-one instalační balíček ESET PROTECT 8.0 standardně instaluje Microsoft SQL Server Express 2019. Pokud používáte starší edici Windows (Server 2012 nebo SBS 2011), nainstaluje se automaticky Microsoft SQL Server Express 2014.

Mějte na paměti, že maximální velikost každé relační databáze v Microsoft SQL Server Express je 10 GB. Z důvodu tohoto limitu nedoporučujeme Microsoft SQL Server Express používat ve velkých sítích.

Neinstalujte SQL Server na doménový řadič (pokud se jedná například o Windows SBS / Essentials). V takovém případě doporučujeme ESET PROTECT nainstalovat na jiný server, případně neinstalovat SQL Server Express a použít pro ESET PROTECT databázi jiný databázový server (například již existující MSSQL nebo MySQL).

Pokud chcete použít dedikovaný databázový uživatelský účet, který bude mít přístup výhradně k databázi ESET PROTECT, je nutné jej před zahájením instalace vytvořit a přidělit mu potřebná oprávnění. Podrobné informace naleznete v kapitole Vlastní databázový uživatel. Dále je nutné před zahájením instalace vytvořit ručně databázi, kterou bude ESET PROTECT používat.

Pokud používáte MySQL, pro korektní běh ESET PROTECT je potřeba upravit konfiguraci databázového serveru (Windows, Linux).

MS SQL Server pro Linux není podporován. Nicméně můžete ESET PROTECT Server běžící na Linuxu připojit k MS SQL Server provozovaný na Windows.

Pokud provozujete ESET PROTECT Server and MS SQL Server na samostatných strojích, můžete vynutit šifrované spojení do databáze.

ESET PROTECT Server ani jiná komponenta infrastruktury neprovádí zálohu databáze. Doporučujeme tedy databázi zálohovat ručně pro zabránění ztráty dat.

Clusterovaná databáze ve Windows prostředí je podporována pouze v případě MS SQL Server, nikoli MySQL.