ESET Rogue Detection Sensor

Rogue Detection Sensor (RD Sensor) je nástroj, který vyhledává zařízení v síti. RD Sensor je součást ESET PROTECT navržená pro detekci zařízení v síti a představuje pohodlný způsob pro přidání nových (dosud nespravovaných) počítačů do ESET PROTECT bez nutnosti jejich ručního zadávání. Každé nalezené zařízení v síti zobrazí ESET PROTECT Web Console v přehledu Nalezené počítače, odkud můžete zařízení následně přidat do konzole.

RD Sensor pasivně naslouchá v síti a informace o nalezených zařízeních odesílá na ESET PROTECT Server. ESET PROTECT Server následně vyhodnotí, zda je nalezené zařízení neznámé nebo je již spravováno.

Každé zařízení v síti (doméně, LDAP, síti Windows) je přidáno do seznamu zařízení ESET PROTECT Serveru automaticky prostřednictvím synchronizační úlohy (při instalaci na Windows se vytvoří automaticky, případně si ji můžete kdykoli vytvořit ručně). RD Sensor představuje vhodný způsob pro nalezení počítačů, které nejsou v doméně či jiné síťové infrastruktuře, a chcete je přidat do ESET PROTECT. RD Sensor si pamatuje počítače, které již objevil, a neodesílá duplicitní informace.

scheme_rd_sensor_sm