ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kategóriu
Vyberte kapitolu

Inštalácia/aktualizácia/migrácia

ESET PROTECT On-Prem je nástroj, ktorý vám umožňuje spravovať produkty ESET na klientskych staniciach a serveroch v sieťovom prostredí z jedného centrálneho miesta. ESET PROTECT On-Prem Vám pomocou zabudovaného spravovania úloh umožňuje inštalovať bezpečnostné produkty spoločnosti ESET na vzdialené počítače a okamžite reagovať na nové problémy a detekcie.

ESET PROTECT On-Prem sám o sebe neposkytuje ochranu proti škodlivému kódu. Ochrana vášho prostredia závisí od nainštalovaných bezpečnostných riešení ESET, napríklad ESET Endpoint Security na pracovných staniciach alebo ESET Server Security na serveroch so systémom Windows.


important

Od verzie 11.0 je ESET PROTECT premenovaný na ESET PROTECT On-Prem.

ESET PROTECT On-Prem je postavený na dvoch základných princípoch:

Centralizovaný manažment – celú sieť môžete konfigurovať, spravovať a sledovať z jedného miesta.

Škálovateľnosť – systém môže byť nasadený na malú sieť, ako aj na veľké siete vo veľkých podnikoch. ESET PROTECT On-Prem je navrhnutý tak, aby jednoducho zvládal rast infraštruktúry podnikovej siete.

ESET PROTECT On-Prem podporuje najnovšiu generáciu bezpečnostných produktov spoločnosti ESET a je kompatibilný aj s predchádzajúcimi generáciami produktov.

Pomocník k programu ESET PROTECT On-Prem obsahuje kompletný návod na inštaláciu a aktualizáciu:

Architektúra nástroja ESET PROTECT On-Prem

Inštalácia

Aktualizácia

Migrácia

Odinštalovanie

Správa licencií

Procesy nasadenia a nasadenie agenta pomocou GPO alebo SCCM

Prvé kroky po inštalácii nástroja ESET PROTECT On-Prem

Príručka správcu