ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Ochrana soukromí

Společnost ESET spol. s r.o., se sídlem Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I v oddílu Sro, vložka 3586/B, s obchodním registračním číslem 31333532 jako „Správce údajů“ (dále jen „ESET“ nebo „My“) chce postupovat transparentně, pokud jde o zpracování osobních údajů a soukromí našich zákazníků. 31333532 jako „Správce údajů“ (dále jen „ESET“ nebo „My“) chce postupovat transparentně, pokud jde o zpracování osobních údajů a soukromí našich zákazníků. Abychom dosáhli tohoto cíle, zveřejňujeme zde tyto Zásady ochrany osobních údajů výhradně za účelem informování našich zákazníků ("Koncový uživatel" nebo "Vy") o následujících tématech:

Zpracování osobních údajů

Důvěrnost údajů,

Práva subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů

Služby poskytované společností ESET implementované v našem produktu jsou poskytovány za podmínek uvedených v Licenčním ujednáním s koncovým uživatelem ("EULA"), ale některé z nich mohou vyžadovat zvláštní pozornost. Rádi bychom vám poskytli další informace o sběru dat spojených s poskytováním našich služeb. Poskytujeme různé služby popsané ve smlouvě EULA a dokumentaci k produktu, například služby aktualizace/upgradu, ESET LiveGrid®, ochranu proti zneužití dat, podporu atd. Aby všechny tyto služby fungovaly, potřebujeme shromažďovat následující informace:

Pro účely správy bezpečnostních produktů ESET jsou vyžadovány a lokálně ukládány různé informace, například ID licence a jméno, název produktu, informace o licenci, informace o aktivaci a vypršení platnosti či informace o hardwaru a softwaru týkající se spravovaného počítače s nainstalovaným bezpečnostním produktem ESET. Kvůli usnadnění správy a dohledu nad funkcemi a službami jsou shromažďovány a uchovávány záznamy týkající se aktivit spravovaných bezpečnostních produktů ESET a spravovaných zařízení. Tyto záznamy nejsou automaticky odesílány společnosti ESET.

Informace o procesu instalace a vašem počítači, včetně platformy, na které je náš produkt nainstalován, a údaje o činnostech a funkčnosti našich produktů, jako jsou údaje o hardwaru, ID instalace, výpisy chyb, ID licencí, IP adresa, MAC adresa a nastavení konfigurace produktu, které může zahrnovat také spravovaná zařízení.

Informace o licencích, například ID licence, a osobní údaje, jako jsou jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, jsou vyžadovány pro fakturační účely, ověření pravosti licencí a poskytování našich služeb.

Na webu https://my.eset.com je potřeba vytvořit účet, pomocí něhož tato funkce aktivuje sběr dat v případě odcizení počítače. Shromážděné údaje jsou uloženy na našich serverech nebo na serverech našich poskytovatelů služeb. V závislosti na kanálu, kterým se nás rozhodnete kontaktovat, můžeme shromáždit vaši e-mailovou adresu, telefonní číslo, informace o licenci, podrobnosti o produktu a popis vašeho případu podpory. Můžete být vyzváni k poskytnutí dalších informací, které usnadní poskytnutí podpory, jako jsou například vygenerované soubory protokolů.

Údaje o využívání naší služby jsou na konci relace zcela anonymizovány. Po ukončení relace nejsou ukládány žádné osobní údaje, na jejichž základě by vás bylo možné identifikovat.

Důvěrnost údajů

ESET je společnost s celosvětovou působností. Informace, které společnost ESET zpracovává, mohou být přenášeny k přidruženým subjektům nebo partnerům a zpět za účelem plnění smlouvy EULA, jako je poskytování služeb, podpora nebo fakturace. Na základě vaší polohy a služeb, které si zvolíte, může být potřeba přenést vaše údaje do země, kde neplatí rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně. I v takovém případě každý přenos informací podléhá právním předpisům o ochraně údajů a probíhá pouze v případě potřeby. Bez výjimky musí být stanoveny standardní smluvní doložky, závazná firemní pravidla nebo jiná vhodná ochrana.

Děláme vše pro to, aby nedocházelo k uchovávání dat delší dobu, než je nezbytné k poskytování služeb podle smlouvy EULA. Naše doba uchovávání může trvat déle než platnost vaší licence, a to z toho důvodu, abychom vám poskytli čas pro snadné a pohodlné obnovení. Minimalizované a pseudonymizované statistiky a další data ze služby ESET LiveGrid® mohou být dále zpracovávány pro statistické účely.

Společnost ESET implementuje příslušná technická a organizační opatření k zajištění úrovně bezpečnosti, která odpovídá potenciálním rizikům. Děláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili nepřetržitou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost zpracovatelských systémů a služeb. Pokud však dojde k narušení ochrany údajů, které ohrožuje vaše práva a svobody, jsme připraveni informovat dozorčí orgány i subjekty údajů. Jako subjekt údajů máte právo podat stížnost u dozorčího orgánu.

Práva subjektu údajů

Společnost ESET podléhá regulaci zákonů Slovenské republiky a je vázána právními předpisy o ochraně údajů Evropské unie. Za podmínek stanovených příslušnými zákony o ochraně údajů máte jako subjekt údajů nárok na následující práva:

právo požádat společnosti ESET o přístup k vašim osobním údajům,

právo na opravu vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné (máte také právo na doplnění neúplných osobních údajů),

právo požadovat vymazání vašich osobních údajů,

právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů,

právo podat námitky proti zpracování,

právo podat stížnost, stejně tak

právo na přenositelnost dat.

Pokud byste chtěli uplatnit svá práva jako subjekt údajů nebo máte nějakou otázku či obavy, pošlete nám zprávu na adresu:

ESET, spol. s r.o.
Vedoucí pracovník ochrany osobních údajů
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovak Republic
dpo@eset.sk