ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Offline repozitář na Windows

Pro vytvoření offline repozitáře můžete využít Mirror Tool (v tomto příkladu si ukážeme postup na platformě Windows). Ten využijete v případech, kdy máte uzavřenou počítačovou síť s žádným nebo omezeným přístupem k internetu. Mirror Tool vytvoří kopii ESET repozitáře do lokální složky. Vytvořený obraz online repozitáře si následně můžete přesunout do offline sítě. Data následně zpřístupníte offline stanicím prostřednictvím vašeho HTTP serveru (např. ESET Bridge).

Pro aktualizaci offline repozitáře spusťte mirror tool se stejnými parametry. Pro zjištění změněných souborů se použije obsah dočasné složky a stáhnou se pouze nové soubory.


important

Mějte na paměti, že repozitář se neustále zvětšuje. Složka pro uložení dočasných (intermediate) souborů bude stejně velká jako repozitář. Předtím, než se pustíte do jeho tvorby, se ujistěte, že máte na disku alespoň 1,2 GB volného místa.

Best practices

Další informace související s provozem ESET PROTECT On-Prem v offline prostředí naleznete v naší Databázi znalostí.

Vzorový příklad na Windows

I. Vytvoření lokální kopie ESET repozitáře

1.Z webových stránek společnosti ESET si stáhněte Mirror Tool.

2.Rozbalte stažený .zip archiv.

3.Vytvořte si složky pro:

dočasné (intermediate) soubory,

samotný repozitář.

4.Otevřete si příkazový řádek v umístění, kam jste si rozbalili Mirror tool (pro změnu složky využijte příkaz cd).

5.Spusťte níže uvedený příkaz (nahraďte v něm cesty k intermediate a output složce, které jste si vytvořili v kroku 3):

MirrorTool.exe --repositoryServer AUTOSELECT ^
--intermediateRepositoryDirectory C:\Intermediary ^
--outputRepositoryDirectory C:\Repository

6.Po stažení všech dat si zkopírujte obsah složky outputRepositoryDirectory na jinou stanici, která nemá přístup k internetu, a která bude poskytovat offline repozitář.

II. Konfigurace HTTP serveru

1.V offline síti si nakonfigurujte HTTP server. Využít můžete:

ESET Bridge stažený z webových stránek společnosti ESET (budeme jej využívat během tohoto scénáře)

vlastní HTTP server

2.Nainstalujte ESET Bridge proxy server.

III. Zprovoznění offline repozitáře

1.Přejděte do C:\Program Files\ESET\Bridge a otevřete soubor pkgid pomocí textového editoru. Pro aktivaci serverového offline úložiště změňte nastavení http_proxy_settings_static_content_enabled na true. Uložte a zavřete konfigurační soubor pkgid.

2.Zkopírujte stažené úložiště z kroku 6 (oddíl I. výše) do adresáře serverového offline úložiště:

Se správně nastavenými přístupovými právy bude výchozí adresář serverového offline úložiště C:\ProgramData\ESET\Bridge\OfflineRepository.

Pokud chcete použít vlastní adresář, vtvořte si novou složku pro offline repozitář (například C:\Repository). V souboru pkgid nahraďte řádek "http_proxy_settings_offline_repository_dirPath": "%DATADIR%\\OfflineRepository" za "http_proxy_settings_offline_repository_dirPath": "C:\\Repository". Uživatel NETWORK SERVICE potřebuje úplná přístupová práva k adresáři.

3.Restartujte službu ESET Bridge pomocí příkazů v příkazovém řádku: net stop "EsetBridge" a net start "EsetBridge". Službu je nutné restartovat až po změně souboru pkgid – restartování služby není nutné, pokud jsou data úložiště změněna, odstraněna nebo přidána.

4.Offline úložiště se nachází na adrese http://YourIPaddress:4449 (například http://10.1.1.10:4449).

5.Pomocí ESET PROTECT Web Console nastavte komponentám infrastruktury nový repozitář:

a.V případě ESET PROTECT Serveru: v hlavním menu Web Console přejděte na záložku Další > Nastavení > Rozšířená nastavení > Repozitář a do pole Server zadejte adresu k offline repozitáři.

b.V případě ESET Management Agentů: v hlavním menu Web Console přejděte na záložku Politiky a vytvořte nebo upravte stávající politiku, kde v konfigurační šabloně přejděte do sekce Rozšířená nastavení > Repozitář a zadejte adresu k offline repozitáři.

c.Produkty ESET pro koncová zařízení (pro Windows) – klikněte na Politiky, klikněte na politiku ESET Endpoint pro Windows> Editovat >Nastavení > Aktualizace > Profily > Aktualizace > Aktualizace produktů > do pole Vlastní server zadejte adresu offline repozitář.