ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Kategori seçin
Konu seçin

Çevrim dışı Depo - Windows

Çevrimdışı bir depo oluşturmak için Ayna Aracı'nı kullanabilirsiniz (Windows'da). Bu işlem genellikle kapalı bilgisayar ağları veya sınırlı İnternet erişimi olan ağlar için gereklidir. Yerel bir klasörde ESET deposunun klonunu oluşturmak için Ayna aracı kullanılabilir. Klonlanan bu depo daha sonra, kapalı ağda bir yerel noktaya (örneğin harici diske) taşınabilir. Depoyu yerel ağda güvenli bir konuma kopyalayabilir ve HTTP sunucusu (örneğin, ESET Bridge) üzerinden kullanılabilir hale getirebilirsiniz.

Çevrimdışı depoyu güncellemek için çevrimdışı depo oluşturulurken kullanılan aynı parametrelerle aynı komutu çalıştırın. Aracı klasördeki önceki veriler yeniden kullanılır; yalnızca eski tarihli dosyalar indirilir.


important

Depo boyutunun büyüdüğünü ve aracı klasörün de aynı boyutta olacağını unutmayın. Bu işlemi başlatmadan önce en az 1,2 TB'lik boş alanınız olduğundan emin olun.

En iyi uygulamalar

Ayrıca ESET PROTECT ürününü çevrimdışı bir ortamda kullanma ile ilgili en iyi uygulamalar başlıklı ESET Bilgi Bankası makalesine de bakın.

Windows için örnek senaryo

I Depo klonunu oluşturma

1.Ayna aracını indirin.

2.İndirilen .zip dosyasından Ayna aracını ayıklayın.

3.Şunlar için klasörler hazırlayın (oluşturun):

aracı dosyalar

nihai depo

4.Komut istemini açın ve dizini Ayna aracının ayıklandığı klasör olarak değiştirin (cd komutu).

5.Aşağıdaki komutu çalıştırın (aracı ve çıkış deposu dizinlerini 3. adımdaki klasörler olarak değiştirin):

MirrorTool.exe --repositoryServer AUTOSELECT ^
--intermediateRepositoryDirectory C:\Intermediary ^
--outputRepositoryDirectory C:\Repository

6.Depo outputRepositoryDirectory klasörüne kopyalandıktan sonra, klasörü içerikleriyle birlikte kapalı ağınızın erişilebilir olduğu başka bir makineye taşıyın.

II. HTTP sunucusunu ayarlama

1.Kapalı ağdaki makinede çalışan bir HTTP sunucusu gereklidir. Şunları kullanabilirsiniz:

ESET indirme sitesinden ESET Bridge proxy (bu senaryoda)

farklı bir HTTP sunucusu

2.ESET Bridge proxy'yi yükleyin.

III. Bölüm: Çevrimdışı depoyu çalıştırma

1.C:\Program Files\ESET\Bridge öğesine gidin ve basit bir metin düzenleyicisi kullanarak pkgid dosyasını açın. Çevrim dışı depo sunucusunu etkinleştirmek için http_proxy_settings_static_content_enabled ayarını true olarak değiştirin. Değişiklikleri kaydedip pkgid dosyasını kapatın.

2.İndirilen depoyu adım 6'dan (yukarıdaki bölüm I) çevrim dışı depo sunucusu dizinine kopyalayın:

Varsayılan çevrim dışı depo sunucusu dizini C:\ProgramData\ESET\Bridge\OfflineRepository uygun erişim haklarına sahiptir.

Özel bir dizin kullanmak üzere çevrim dışı depo için yeni bir klasör oluşturun (örneğin, C:\Repository). pkgid dosyasında, "http_proxy_settings_offline_repository_dirPath": "%DATADIR%\\OfflineRepository" satırını "http_proxy_settings_offline_repository_dirPath": "C:\\Repository" ile değiştirin. NETWORK SERVICE kullanıcısının dizine tam erişim haklarına sahip olması gerekir.

3.ESET Bridge hizmetini şu komut satırı komutlarını kullanarak yeniden başlatın: net stop "EsetBridge" ve net start "EsetBridge". Hizmeti yalnızca pkgid dosyasını değiştirdikten sonra yeniden başlatmanız gerekir; depo verileri değiştirildiğinde, silindiğinde veya eklendiğinde hizmetin yeniden başlatılması gerekmez.

4.Çevrim dışı depo http://YourIPaddress:4449 adresi üzerinde çalışır (örneğin, http://10.1.1.10:4449).

5.ESET PROTECT Web Konsolu'nu kullanarak yeni depo adresini ayarlayın:

a.ESET PROTECT Server - Diğer > Ayarları > Gelişmiş Ayarlar > Depo'yu tıklayın ve Sunucu alanına çevrimdışı depo adresini girin.

b.ESET Management Agent'lar - İlkeler'i tıklayın, Agent ilkesi > Düzenle > Ayarlar > Gelişmiş Ayarlar > Depo'yu tıklayın ve Sunucu alanına çevrimdışı depo adresini girin.

c.ESET uç nokta ürünleri (Windows için) - İlkeler'i tıklayın, Windows için ESET Endpoint ilkesi > Düzenle > Ayarlar > Güncelleme > Profiller > Güncellemeler > Ürün Güncellemeleri'ni tıklayın > Özel sunucu alanına çevrimdışı depo adresini yazın.