ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Kategori seçin
Konu seçin

HTTPS sertifika gereksinimleri

Bir mobil aygıtı ESET Mobile Device Connector'da kaydetmek için HTTPS sunucusunun tam sertifika zincirini döndürdüğünden emin olun.

Sertifikanın düzgün çalışması için şu gereksinimlerin karşılanması gerekir:

HTTPS sertifikası (pkcs#12/pfx kapsayıcısı) kök CA dahil olmak üzere tam sertifika zincirini içermelidir.

Gereken süre boyunca (başlangıç tarihi / bitiş tarihi) sertifika geçerli olmalıdır.

CommonName veya subjectAltNames parametreleri MDM ana bilgisayar adıyla da eşleşmelidir.


note

MDM ana bilgisayar adı, örneğin hostname.mdm.domain.com ise, sertifikanız şunun gibi adlar içerebilir:

hostname.mdm.domain.com

*.mdm.domain.com

Ancak şu tür adlar içeremez:

*

*.com

*.domain.com

Temel olarak, "*" simgesi "nokta"nın yerine geçemez. Bu davranış, iOS'un MDM adına sertifikaları kabul etme yolu için onaylanır.


note

Bazı cihazların, sertifika geçerliliğini kontrol ederken kendi mevcut zaman dilimlerini dikkate aldığını bazılarının ise bunu yapmadığını unutmayın. Sertifika geçerliliğini mevcut tarihten bir veya iki gün önce ayarlayarak potansiyel sorunları önleyin.