Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Nowe funkcje produktu ESET PROTECT 10.1

Widok firmy dla klientów MSP

Administratorzy MSP mogą filtrować dane w sekcji Pulpit nawigacyjny według klienta. Ponadto dostępna jest nowa dedykowana sekcja menu, Klienci zarządzani, w której administratorzy mogą uzyskać przegląd wszystkich zarządzanych klientów. Administratorzy MSP mogą teraz również filtrować szablony raportów według klienta podczas tworzenia zaplanowanych raportów za pomocą zadania Zaplanuj raporty lub zadania serwera. Dowiedz się więcej

Grupowanie wykryć

Teraz można grupować wykrycia według typowych atrybutów, takich jak kategoria wykrycia, komputer, stopień zagrożenia itd. Ułatwia to nawigację po wykryciach i znalezienie określonego wykrycia. Dowiedz się więcej

Ulepszone wyszukiwanie

Możesz teraz z łatwością przeszukiwać ESET PROTECT bez potrzeby wcześniejszego wybierania kategorii. Wystarczy zacząć wpisywać słowo kluczowe, aby przeszukiwać wszystkie kategorie. Po prostu zacznij pisać słowo kluczowe, a wyszukiwanie we wszystkich kategoriach. Dowiedz się więcej

Inne ulepszenia i poprawki błędów

Dowiedz się, co jeszcze zostało poprawione w dzienniku zmian.