Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Architektura

ESET PROTECT to nowa generacja systemu zdalnego zarządzania.

Aby przeprowadzić całkowite wdrożenie produktów zabezpieczających firmy ESET, należy zainstalować następujące składniki (platformy Windows i Linux):

Serwer ESET PROTECT

Konsola internetowa ESET PROTECT

Agent ESET Management

Wymienione niżej komponenty pomocnicze są opcjonalne. Zalecamy jednak zainstalowanie ich w celu zapewnienia optymalnej wydajności oprogramowania w sieci:

RD Sensor

ESET Bridge Serwer proxy HTTP

Mobile Device Connector

Komponenty ESET PROTECT komunikują się z serwerem ESET PROTECT za pomocą certyfikatów. Więcej informacji na temat certyfikatów w ESET PROTECT zawiera ten artykuł w bazie wiedzy.

Przegląd elementów infrastruktury

W poniższej tabeli przedstawiono przegląd elementów infrastruktury ESET PROTECT oraz ich najważniejsze funkcje:

Funkcjonalność

ESET PROTECTSerwer

Agent ESET Management

Produkt zabezpieczający ESET

ESET Bridge Serwer proxy HTTP

Serwery ESET

Moduł zarządzania urządzeniami mobilnymi

Zdalne zarządzanie produktami zabezpieczającymi firmy ESET (tworzenie polityk, zadań, raportów itd.)

X

X

X

X

X

Komunikacja z serwerem ESET PROTECT oraz zarządzanie produktem zabezpieczającym firmy ESET na urządzeniu klienckim

X

X

X

X

Udostępnianie aktualizacji, weryfikacja licencji

X

X

X

✔*

X

Buforowanie i przekazywanie aktualizacji (silnik detekcji, instalatory, moduły)

X

X

✔**

X

X

Przekazywanie ruchu sieciowego pomiędzy agentem ESET Management a serwerem ESET PROTECT

X

X

X

X

X

Zabezpieczanie urządzenia klienckiego

X

X

X

X

X

Zdalne zarządzanie urządzeniami mobilnymi

X

X

X

X

X

* Tylko z repozytorium offline.

** Produkty zabezpieczające firmy ESET nie buforują instalatorów.