ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Síť

Základním předpokladem pro plnohodnotné fungování ESET PROTECT a všech jeho částí je přímá konektivita do internetu (na aktivační servery i ESET repozitář). V tomto případě je jedno, zda pro přístup do internetu využíváte proxy server (nezaměňovat s ESET Bridge) pro zajištění konektivity koncovým stanicím.

ESET PROTECT Server musí být viditelný pro klientské stanice – stanicím musí být umožněna komunikace s vaším ESET PROTECT Serverem pro vzdálené nasazení a funkci probuzení.

ESET PROTECT pro Windows/Linux je kompatibilní s IPv4 a IPv6 protokoly. ESET PROTECT Virtual Appliance je kompatibilní pouze s IPv4.

Používané porty

Pro korektní fungování všech komponent ESET PROTECT infrastruktury je nutné na firewallu povolit potřebné porty.

Dopad komunikace mezi ESET PROTECT serverem a ESET Management agentem na síťovou infrastrukturu

Bezpečnostní produkt nainstalovaný na koncové stanici nekomunikuje s ESET PROTECT Serverem přímo, ale komunikaci zajišťuje ESET Management Agent. Toto řešení je snadnější na správu koncové stanice a minimalizuje množství dat přenášených po síti. Využití sítě se odvíjí od intervalu, ve které se pravidelně agent připojuje k serveru a počtu úloh odesílaných na agenta/koncovou stanici. ESET Management Agent komunikuje v nastaveném intervalu s serverem ESET PROTECT Server i v případě, že není vyžadováno provedení žádné úlohy. Dochází tedy ke generování pravidelného síťového provozu. Níže uvádíme několik příkladů:

Typ úlohy

Množství přenesených dat v jednom intervalu připojení

Klientská úloha: Kontrola bez léčení

4 kB

Klientská úloha: Aktualizace modulů

4 kB

Klientská úloha: Vyžádat SysInspector protokol

300 kB

Politika: Antivirus – Maximální zabezpečení

26 kB

Interval replikace dat ESET Management Agenta

Množství přenesených dat ESET Management agentem při nečinnosti za 1 den

1 minuta

16 MB

15 minut

1 MB

30 minut

0,5 MB

1 hodina

144 kB

1 den

12 kB

Pro výpočet přibližného množství dat generovaných ESET Management agenty použijte níže uvedený výraz:

Počet klientů * (množství dat přenesených při nečinnosti za 1 den + (množství přenesených dat v jednom intervalu připojení * počet spuštění úlohy))

V prostředích, kde je nasazen ESET Inspect vygeneruje každý ESET Inspect Connector denně 2-5 MB (v závislosti na počtu událostí).