ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Hardware a škálovatelnost infrastruktury

Stroj, na kterém poběží ESET PROTECT, by měl splňovat níže uvedená hardwarová doporučení.

Počet klientů

ESET PROTECT Server + SQL databázový server

Počet jader

Frekvence (GHz)

RAM (GB)

Disková jednotka1

IOPS2

Do 1.000

4

2.1

4

Jeden

500

5.000

8

2.1

8

1.000

10.000 3

4

2.1

16

Samostatné

2.000

20.000

4

2.1

16

4.000

50.000

8

2.1

32

10.000

100.000

16

2.1

64+

20.000

1 Při počtu 10.000 klientů a větším doporučujeme databázový server nainstalovat na samostatný disk.

2 IOPS (celkový počet I/O operací za sekundu) – minimální vyžadovaná hodnota.

Doporučujeme udržovat přibližně 0,2 IOPS na připojeného klienta, nikoli méně než 500.

Výkon disku si můžete otestovat prostřednictvím nástroje diskspd, kdy použijte jeden z níže uvedených příkazů:

Počet klientů

Příkaz

Do 5 000 klientů

diskspd.exe -c1000M -b4K -d120 -Sh -r -z -w50 C:\testfile.dat

Více než 5 000 klientů

diskspd.exe -c10000M -b4K -d600 -Sh -r -z -w50 C:\testfile.dat

3 Podívejte na vzorový scénář pro prostředí s více než 10.000 klienty

Doporučení na diskové jednotky

Použitá disková jednotka má klíčový vliv na výkon ESET PROTECT.

Instance SQL serveru může s ESET PROTECT serverem sdílet stejné prostředky (pro maximalizaci jeho vytížení a snížení doby odezvy). Provozováním ESET PROTECT serveru a databázového serveru na jednom stroji zvýšíte výkon ESET PROTECT.

Výkon SQL serveru zvýšíte umístěním databáze a transakčních protokolů na samostatné jednotky, především pak na fyzické SSD disky.

Pokud máte pouze jednu diskovou jednotku, doporučujeme použít SSD.

Doporučujeme používat SSD disky. Solid-state disky SSD jsou mnohem rychlejší než klasické HDD.

Pokud máte dostatek RAM, postačí SAS disky v R5 konfiguraci. Testovací konfigurace: 10x 1,2TB SAS disky v R5 – dvě paritní skupiny 4+1 bez dalšího ukládání do mezipaměti.

Výkon se při použití enteprise-grade SSD s vysokým IOPS nezvýší.

Kapacita 100 GB je dostatečná pro jakékoli množství klientů. Větší prostor budete potřebovat v případě, že často zálohujete databázi.

Nepoužívejte síťové jednotky, pouze tím snížíte výkon ESET PROTECT.

Pokud máte funkční vícevrstvou infrastrukturu úložiště, která umožňuje migraci online úložiště, doporučujeme začít se sdílenými pomalejšími vrstvami a monitorovat výkon ESET PROTECT výkon. V případě, že latenci při čtení/zápisu překročí 20ms, můžete nerušeně přesunout vrstvu úložiště na rychlejší úroveň a použít nákladově nejefektivnější back-end. Totéž můžete provést na hypervizoru (pokud používáte ESET PROTECT jako virtuální počítač).

Doporučení pro jednotlivé scénáře

Níže naleznete výsledky testování výkonu virtuálního prostředí s rozdílným počtem klientů po uplynutí jednoho roku.


note

Pro databázový server a ESET PROTECT Server byly použity samostatné virtuální stroje s identickou hardwarovou konfigurací.

Počet jader

Frekvence (GHz)

RAM (GB)

Výkon

10.000 klientů

20.000 klientů

40.000 klientů

8

2.1

64

Vysoký

Vysoký

Normální

8

2.1

32

Normální

Normální

Normální

4

2.1

32

Normální

Normální

Nízký

2

2.1

16

Nízký

Nízký

Nedostatečné

2

2.1

8

Velmi nízký
(nedoporučeno)

Velmi nízký
(nedoporučeno)

Nedostatečné