ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Vyberte kategorii
Změnit kapitolu

Instalace serveru na linuxu


note

Instrukce pro instalaci na vybrané linuxové distribuce

V naší Databázi znalostí naleznete kroky, které je nutné provést při instalaci na specifických linuxových distribucích:

CentOS 7

Debian 10

SUSE Linux Enterprise Server (SLES)

Instalace

Pro instalaci ESET PROTECT Serveru na Linux postupujte podle následujících kroků:


important

Ujistěte, že vaše podmínky splňují všechny výše uvedené předpoklady pro instalaci.

1.Z webových stránek společnosti ESET si stáhněte instalační skript ESET PROTECT serveru:

wget https://download.eset.com/com/eset/apps/business/era/server/linux/latest/server-linux-x86_64.sh

2.Změnili jste práva skriptu a učinili jej spustitelným:

chmod +x server-linux-x86_64.sh

3.Připravit si můžete instalační skript a následně jej spustit s oprávněním sudo.

Na základě výše uvedeného příkazu spusťte instalační skript (při kopírování celého příkazu do Terminálu použijte "\" pro přechod na nový řádek):

sudo ./server-linux-x86_64.sh \
--skip-license \
--db-type="MySQL Server" \
--db-driver="MySQL ODBC 8.0 Driver" \
--db-hostname=localhost \
--db-port=3306 \
--db-admin-username=root \
--db-admin-password=password \
--server-root-password=password \
--db-user-username=root \
--db-user-password=password \
--cert-hostname="hostname, IP, FQDN"

Při instalaci můžete změnit následující parametry:

Atribut

Popis

Vyžadováno

--uninstall

Odinstaluje produkt

-

--keep-database

Během odinstalace zůstane databáze zachována

-

--locale

Lokální identifikátor (LCID) serveru (výchozí hodnota je en_US), který určuje v jakém jazyce budou v průběhu instalace zapsána data do databáze. Více informací naleznete v kapitole podporované jazyky.


note

Pokud nespecifikujete parametr --locale, ESET PROTECT Server se nainstaluje v angličtině.

Po dokončení instalace ESET PROTECT si můžete pro každou relaci ESET PROTECT Web Console nastavit jiný jazyk. Tato změna jazyka však nebude mít vliv na všechny prvky Web Console. Názvy některých objektů (výchozí nástěnky, politiky, úlohy, atp.) vytvořených v průběhu instalace ESET PROTECT se nezmění.

Ano

--skip-license

Instalátor přeskočí dotaz na odsouhlasení licenčního ujednání.

-

--skip-cert

V průběhu instalace se přeskočí generování certifikátů. Vlastní certifikát zadejte pomocí parametru --server-cert-path.

-

--license-key

Zadejte licenční klíč. Licenční klíč můžete zadat později.

-

--server-port

Port, na kterém naslouchá ESET PROTECT Server (standardně 2222).

-

--console-port

Port ESET PROTECT Web Console (standardně 2223)

-

--server-root-password

Heslo pro přihlášení do Web Console k účtu "Administrator"; musí obsahovat alespoň 8 znaků.

Ano

--db-type

Typ použité databáze (možné hodnoty "MySQL Server", "MS SQL Server") Microsoft SQL Server pro Linux není podporován. Nicméně můžete ESET PROTECT Server běžící na Linuxu připojit k Microsoft SQL Server provozovaný na Windows.

-

--db-driver

ODBC ovladač zajišťující připojení k databázi uvedený v souboru odbcinst.ini. Příkazem odbcinst -q -d získáte seznam všech ovladačů, z něhož jeden použijte. Příklad: --db-driver="MySQL ODBC 8.0 Driver", --db-driver="MySQL ODBC 8.0 Unicode Driver" nebo --db-driver="MySQL ODBC 8.0.17".

Ano

--db-hostname

Název nebo IP adresa databázového serveru. Pojmenované instance databáze nejsou podporovány.

Ano

--db-port

Port databázového serveru (standardně 3306)

Ano

--db-name

Název databáze ESET PROTECT Serveru (standardně era_db)

-

--db-admin-username

Jméno databázového administrátora (tyto údaje jsou používané při instalaci pro vytváření a úpravu struktury databáze) Tento parametr můžete vynechat, pokud jste databázi vytvořili ručně pod uživatelem definovaným v parametrech --db-user-username a --db-user-password.

Ano

--db-admin-password

Heslo databázového administrátora. Tento parametr můžete vynechat, pokud jste databázi vytvořili ručně pod uživatelem definovaným v parametrech --db-user-username a --db-user-password.

Ano

--db-user-username

Jméno databázového uživatele ESET PROTECT Serveru (tyto údaje používá ESET PROTECT server pro připojení k databázi); nemělo by být delší než 16 znaků.

Ano

--db-user-password

Heslo databázového uživatele ESET PROTECT Serveru

Ano

--cert-hostname

Zadejte všechny názvy a IP adresy počítače, na který ESET PROTECT Server instalujete. Zadané údaje musí odpovídat záznamům, které budou uvedeny v konfiguraci agenta - seznamu serverů, ke kterým se má agent připojovat.

Ano

--server-cert-path

Cesta k certifikátu serveru (tento parametr použijte společně s parametrem --skip-cert)

-

--server-cert-password

Heslo k certifikátu serveru

-

--agent-cert-password

Heslo k certifikátu agenta

-

--cert-auth-password

Heslo k certifikační autoritě

-

--cert-auth-path

Cesta k veřejnému klíči certifikační autority

-

--cert-auth-common-name

Běžný název certifikační autority (použijte "")

-

--cert-organizational-unit

-

-

--cert-organization

-

-

--cert-locality

-

-

--cert-state

-

-

--cert-country

-

-

--cert-validity

Platnost certifikátu ve dnech nebo letech (společně s tímto použijte argument --cert-validity-unit)

-

--cert-validity-unit

Jednotka platnosti certifikátu – možné hodnoty 'Years' nebo 'Days' (výchozí hodnota je Years)

-

--ad-server

Active Directory server

-

--ad-user-name

Jméno uživatele, který má oprávnění prohledávat AD

-

--ad-user-password

Heslo Active Directory uživatele

-

--ad-cdn-include

Cesta ke stromu Active Directory, který bude synchronizován. Pro synchronizaci celého stromu použijte "" (prázdné uvozovky)

-

--enable-imp-program

Aktivuje zapojení do programu zlepšování produktu

-

--disable-imp-program

Deaktivuje zapojení do programu zlepšování produktu.

-


note

Z historie použitých příkazů doporučujeme smazat ty, které obsahují citlivé údaje (například zadávaná hesla):

1.Pro zobrazení historie provedených příkazů použijte příkaz history.

2.Spusťte příkaz history -d line_number (kde zadejte číslo požadovaného řádku, který chcete smazat). Alternativně příkazem history -c smažte celou historii.

4.V průběhu instalace se zobrazí výzva, zda se chcete zapojit do programu zlepšování produktu. Zasílání telemetrických dat a informací o pádech do společnosti ESET povolte stisknutím klávesy Y, v opačném případě stiskněte klávesu N.

5.ESET PROTECT Server se službou eraserver se nainstaluje do následujícího umístění:

/opt/eset/RemoteAdministrator/Server

V opačném případě se nemusí instalace zdařit a skončí chybou SELinux policy... failure. V případě, že SELinux nepoužíváte, můžete uvedené chybové hlášení ignorovat.

6.Po dokončení instalace ověřte, zda služba ESET PROTECT Server běží pomocí příkazu:

sudo systemctl status eraserver

component_server_status_linux

Instalační protokol

Při řešení problémů s instalací se podívejte do protokolu.